Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De rol van hoofdaannemers wordt steeds belangrijker

Vergeleken met andere sectoren is de besluitvormingseenheid in de bouw nogal complex omdat er in een projectteam verschillende partijen in verschillende fasen van de projectcyclus van invloed zijn. Door veranderingen in de dynamiek in de bouwsector, zoals een groeiend aantal design & build projecten geleid door aannemers, wordt de rol en invloed van aannemers steeds zichtbaarder en belangrijker. Dat komt naar voren in de resultaten van de H2 2020 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy, waarin de focus ligt op de rol van aannemers in de besluitvormingseenheid in de bouw in acht Europese landen.

Aannemers hebben de meeste invloed op merk-, materiaal- en productkeuze

Wanneer je kijkt naar het ontwerpproces en het specificeren van bouwmaterialen en producten, ligt in het traditionele beeld de focus op architecten en engineers. Door langzame maar zekere trends in de bouw krijgen Europese aannemers echter steeds meer invloed op de hele projectcyclus. Aannemers zien zichzelf inmiddels als het meest invloedrijk in de keuze voor product en merk. Meer dan de helft van de aannemers heeft invloed op het ontwerpproces, en meer dan 80% is in staat de specificering van producten en merken te beïnvloeden. 

De rol van hoofdaannemers wordt steeds belangrijker
European Contractor Monitor H2 2020 - USP Marketing Consultancy


Aannemers hebben als projectontwikkelaar meer invloed op eindbeslissingen

Het toenemende aantal aannemers die de rol van projectontwikkelaar aannemen, en in die rol aangesteld zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de hele projectcyclus, leidt tot een meer geïntegreerde waardeketen die de aannemers nog meer invloed geeft op het besluitvormingsproces. Aannemers die ook optreden als projectontwikkelaar beamen dit en geven aan meer invloed te hebben in eindbeslissingen dan aannemers zonder de rol van projectontwikkelaar.  

Franse aannemers hebben de hoogste beslissingsbevoegdheid

Frankrijk heeft samen met het verenigd koninkrijk het grootste aandeel project ontwikkelende aannemers (38%), en daar hebben aannemers ook de hoogste besluitvormingsbevoegdheid. Franse aannemers hebben vergeleken met andere Europese landen de meeste invloed op eindbeslissingen in de ontwerpfase en op product- en merkspecificatie. Met een grote meerderheid van 75% van de aannemers die zichzelf zien als beslissingsmakers zijn ze vooral bepalend waar het gaat om merkkeuze. 

De rol van aannemers zal verder groeien in zichtbaarheid en belang

Europese aannemers zijn van mening dat de veranderende dynamiek in de bouwsector hun rol in de besluitvormingseenheid verder zal doen groeien. Naast een groeiend aantal design & build projecten waarin aannemers de hoofdrol spelen zijn er andere trends, zoals het groeiende belang van en vraag naar duurzaamheid in de bouw, die de invloed van aannemers op beslissingen omtrent producten en merken doen groeien. Te meer reden voor fabrikanten om zich te verdiepen in aannemers, en hun manier van werken en portfolio aan te passen aan de trends die de wereld van de aannemer bewegen.

Voor verdere informatie over het effect van trends op de besluitvormingseenheden in de bouw verwijzen we u naar het H2 2020 rapport van USP Marketing Consultancy’s European Contractor Monitor.