Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Digitale Brochures van fabrikanten hebben de voorkeur in de meeste Europese landen

Digitale media worden steeds belangrijker in de mediaoriëntatie en consumptie van Europese architecten. Er bestond al een vermoeden dat de verschuiving van traditionele media naar digitale media op gang begon te komen, dit zou kunnen worden ondersteund met resultaten uit het meest recente rapport van de European Architectural Barometer. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop architecten de brochures van fabrikanten willen ontvangen. Waar meestal gedrukte brochures het meest werden gebruikt, geven architecten in de meeste Europese landen nu aan de voorkeur te geven aan digitale brochures van fabrikanten. In het rapport European Architectural Barometer Q1 2018 heeft USP Marketing Consultancy de media-oriëntatie en het verbruik van architecten in acht Europese landen gemeten.

Voorkeuren per land

Sommige landen zijn digitaler ingesteld dan andere. Als we kijken naar verschillen per land zien we een duidelijke voorkeur voor digitale media in België, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze landen geeft een meerderheid van de architecten aan de voorkeur te geven aan digitale fabrikantenbrochures boven gedrukte versies. Deze landen zijn duidelijk digitaler ingesteld aangezien het gebruik van; sociale media, architecturale portals en de website van fabrikanten ook hoger is dan in de andere Europese landen. In Frankrijk, Duitsland en Polen geven de architecten nog steeds meer voorkeur aan gedrukte media. 

Redenen voor voorkeur

De belangrijkste reden voor de verschillen in mediaoriëntatie en consumptie van architecten voor elk land is de culturele mindset van architecten.  Typische voorbeelden van landen die nog meer traditioneel zijn in hun mediagebruik zijn Duitsland en Polen. Dit is misschien niet verwonderlijk, want Duitsland en Polen zijn ook landen met de laagste penetratie van andere digitale trends zoals Building Information Modeling. Verder maken Duitse architecten minder vaak gebruik van andere digitale media dan hun Europese collega’s. Voorbeelden van deze digitale media zijn social media platforms en architectuurplatforms.

Naast de hierboven genoemde culturele aspecten is er nog een andere reden voor een voorkeur om de brochures digitaal te ontvangen. Over het algemeen ontvangen architecten veel brochures, tot zelfs 5 of meer per week. Gemiddeld wordt slechts ongeveer 40% van de ontvangen brochures van de fabrikant daadwerkelijk gelezen. Italiaanse architecten ontvangen het laagste aantal fabrikantenbrochures in een maand, maar de meerderheid (56%) van deze ontvangen brochures worden gelezen, wat aangeeft dat wanneer er minder brochures  geleverd worden, de kans groter zal zijn dat de wél geleverde brochures ook daadwerkelijk gelezen worden.

Voordeel van digitale brochures voor fabrikanten

Wanneer architecten de voorkeur geven aan digitale brochures en gedrukte brochures voor hen minder interessant worden, betekent dit voor fabrikanten dat ze meer tijd kunnen besteden aan hun digitale brochures. Voordelen van online brochures zijn dat deze makkelijker bij te werken zijn en het breder beschikbaar maken van deze brochures door deze te versturen en online te delen op de website. Brochures zijn nog steeds een veel gebruikte bron door architecten  voor productinformatie, met Frankrijk en het VERENIGD Koninkrijk als de meest zware gebruikers, en land Polen met een iets lager gebruik. Maar toch geeft de overgrote meerderheid aan deze regelmatig als informatiebron te gebruiken. Het aanbieden van digitale brochures wordt dus steeds belangrijker voor fabrikanten. Door deze brochures aan te bieden op hun eigen websites, een andere veel gebruikte bron die vaak wordt bezocht door architecten, zullen architecten vaker behoefte hebben aan productinformatie vanuit de brochures.

Conclusie

Een goede digitale brochure is belangrijk voor de fabrikanten en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden, omdat de verschuiving van meer traditionele media naar digitale media van start is gegaan. De culturele mindset is van groot belang voor de mediaoriëntatie en consumptie van architecten. De digitale brochure heeft meestal de voorkeur van architecten in de meeste onderzochte Europese landen. De meer traditionele landen (zoals Duitsland) zijn minder online ingesteld, maar de verwachting is dat online en digitale media in alle Europese landen steeds belangrijker zullen worden. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze verschuiving naar digitale media het gebruik van sociale media, architecturale platforms, websites van fabrikanten, nieuwsbrieven, beurzen, tijdschriften, enzovoort beïnvloedt.