Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Driekwart Nederlanders wil zich inzetten voor eigen buurt en buurtbewoners

Hoe benutten we dit grote potentieel?

Het is inmiddels 2 jaar geleden, dat er in de troonrede gesproken werd over de transitie van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Minder regie bij de overheid, meer door burgers zelf. De eerste reacties waren negatief. Men was bang voor verschraling van voorzieningen en herinvoering van klassenmaatschappij. Ook waren de verwachtingen over participatie van burgers negatief, gezien de individualistischer wordende samenleving. Uit eerder onderzoek van USP bleek al dat 4 op de 5 huurders zich thuis voelt in de wijk. Reden voor USP om eens te peilen of dit ‘thuis voelen in de wijk’ zich ook vertaalt in een grote mate van participatie in de eigen buurt. Willen Nederlanders zich überhaupt inzetten voor hun buurt en/of buurtgenoten? En op welke manier dan?

Kwart Nederlanders nu al actief in de eigen buurt, groot potentieel

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders (27%) nu al in meer of mindere mate actief is in zijn of haar eigen buurt. Maar liefst 49% zegt best actief te willen worden in de eigen buurt. Dit komt neer op een potentieel van driekwart van de Nederlanders. Zelfs als maar een kwart van de bewoners, die aangeeft actief te willen worden, dat ook daadwerkelijk gaat doen, betekent dat al een verdubbeling van de huidige groep actieve bewoners.

Buurtbewoners helpen, ultieme vorm van participeren

Tegelijkertijd is de vraag voorgelegd op welke manieren men actief betrokken willen zijn bij hun buurt en/of buurtbewoners. Het blijkt dat met name de bereidheid om andere bewoners te helpen, die niet meer alles zelf kunnen, hoog is. 10% geeft aan dat al te doen en nog eens 41% geeft aan dat  te willen doen. Ook voor het meedenken of discussiëren bij het oplossen van problemen in de buurt is een grote groep bereid hieraan mee te doen.

Hoe benutten we dit grote potentieel?

Het grote potentieel aan burgers die zeggen bereid te zijn tot participatie in de wijk is verrassend en bemoedigend. In de praktijk blijkt echter dat er vaak nog een groot verschil is tussen wat mensen aangeven te willen doen en wat mensen daadwerkelijk gaan doen. De uitdaging ligt in het benutten van dit potentieel. Gemeenten, corporaties en andere marktpartijen kunnen baat hebben bij een actieve inbreng van hun burgers. Zijn de zogenaamde wijkteams dan aan zet of zou er centraal op gemeenteniveau hier een aanpak voor moeten komen? Het zou zonde zijn dit potentieel niet te benutten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Claudie Wels, Consultant. Telefoon: 010-2066900| E-mail: wels@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter

Technische verantwoording:Het veldwerk van dit onderzoek is online uitgevoerd in september 2015. In totaal zijn 502 consumenten uit het USP DeelUwMening-panel ondervraagd.