Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Duurzaamheid belangrijk thema in de sanitair sector

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in het leven van de consument. Niet alleen in hun eten of drinken zijn consumenten vaker bewust van het duurzaamheidaspect, ook wanneer zij een badkamer of producten hiervoor gaan kopen. Zo geeft iets minder dan de helft van de consumenten aan hierover na te hebben gedacht en iets meer dan de helft geeft aan een meerprijs te willen betalen voor duurzamere producten. Echter zijn er verschillen per type consument. De oudere, rijkere consument zal vaker voor een duurzaam product kiezen. Dit blijkt uit de Sanitair Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks ruim 30.000 consumenten worden ondervraagd.

Duurzaamheid wordt een belangrijker thema

Het klimaat en leefomgeving worden steeds belangrijker in onze samenleving. Dit is bijvoorbeeld goed terug te zien in de bouw, waar steeds vaker gekozen wordt om meer milieubewuste oplossingen te gebruiken. Ook in de sanitairsector is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend thema. Logisch ook, aangezien de badkamer bij de meeste gezinnen de ruimte is waar het meeste water en energie wordt verbruikt en lijkt daarmee de ideale plek om de milieu impact van het huis te verminderen. Veel Nederlandse gezinnen geven aan ook daadwerkelijk rekening met de duurzaamheid van de producten te hebben gehouden bij de aankoop van hun complete badkamer of producten (zie figuur 1). Zo hebben veel consumenten een waterbesparende douchekop, een thermostaatkraan of LED verlichting in hun badkamer om zo water en/of energie te besparen. Er zijn echter verschillen binnen de Nederlandse huishoudens te onderscheiden met betrekking tot het overwegen van duurzame producten in de badkamer.

Voornamelijk de oudere consumenten met meer vermogen vinden duurzaamheid belangrijk

Over het algemeen heeft iets minder dan de helft van de consumenten (46%) nagedacht over hoe duurzaam de nieuwe producten en/of onderdelen van de badkamer zijn. Dit aandeel neemt echter toe bij een hoger inkomen van het huishouden en bij een hogere leeftijd van de consument (zie figuur 1). Dit is niet heel verwonderlijk, aangezien duurzame producten vaak iets duurder zijn dan de minder duurzame producten. Er moet dus wel genoeg budget voor de producten zijn. Dit is ook de reden dat de meeste duurzame producten en/of onderdelen door consumenten worden gekocht die in een vrijstaande woning wonen.

Figuur 1: Aandeel consumenten dat bij het aankopen van de complete badkamer/ producten na heeft gedacht over de duurzaamheid van de producten/ onderdelen

Consumenten uit Drenthe en Utrecht hebben het meest over voor duurzaamheid

Dat er meer duurzame producten gekocht worden door de oudere consumenten met een hoger inkomen zal niet heel verwonderlijk zijn. Wat wellicht opvallender is, zijn de verschillen per provincie (zie figuur 2). Zo blijken de consumenten uit Utrecht, Groningen, Gelderland en Drenthe vaker na te hebben gedacht over de duurzaamheid van de producten en zij zouden ook vaker een meerprijs betalen voor producten die duurzaam zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de inwoners van de provincie Zeeland, Noord-Holland, Friesland en Flevoland. De reden voor deze verschillen lijkt voornamelijk te liggen in het verschil in sociaal economische status en verschil in politieke voorkeur van de inwoners van de provincies. Echter zijn er ook andere redenen voor deze verschillen, zoals bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd.

Figuur 2: Relatie tussen overwogen duurzaamheid en aandeel consumenten dat meer zou betalen voor duurzame producten

Het belang van duurzaamheid zal aanhouden

De trend om bewuster te consumeren en dus tevens duurzame producten te kopen zal de komende jaren aanhouden. Het is daarom voor retailers en fabrikanten belangrijk om duidelijk te communiceren over het duurzaamheidsaspect hun producten en hoe de prijs is opgebouwd. Ongeveer de helft van de consumenten (51%) vindt het namelijk geen probleem om meer te betalen voor de duurzamere producten. Echter moeten de prijsverschillen tussen duurzame en niet-duurzame producten niet al te groot zijn, anders is de keuze voor veel consumenten al snel gemaakt. 

Met name voor de  jongere generatie zou de prijs een barrière kunnen zijn. Hoewel zij minder vaak nadenken over het duurzaamheidsaspect van de producten in de badkamer, zijn zij zich vaak wel bewust van de noodzaak om (meer) duurzame producten aan te schaffen in plaats van de niet-duurzame varianten. Echter zullen zij minder vaak hun koopgedrag hierop aanpassen dan de andere leeftijdsgroepen. Het is dus belangrijk om ook de nieuwe generatie te overtuigen met hoogwaardige, eigentijdse producten in combinatie met duidelijke communicatie over de prijs.

De Sanitair Monitor

De Sanitair Monitor is een onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd en gerapporteerd door USP Marketing Consultancy. Dit onderzoek geeft inzicht in de aankopen van complete badkamers en badkamerproducten in Nederland. Het aantal aankopen, het type en merk producten, de aankoopkanalen, de oriëntatiekanalen en de aankoopverwachtingen worden in kaart gebracht. Hiervoor worden jaarlijks 30.000 consumenten benaderd om het marktaandeel te bepalen, en worden 2.500 consumenten geïnterviewd die een complete badkamer of badkamerproducten hebben gekocht. De informatie is op gedetailleerd niveau beschikbaar voor de volgende productcategorieën: