Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een derde van de Europese architecten ondervindt een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten

Het tekort aan arbeidskrachten op de Europese bouwmarkt neemt toe, een ontwikkeling die we hebben gezien in verschillende studies over specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld schilders en aannemers. Enerzijds lijkt het moeilijk om de jongere generaties te motiveren om een carrière in de bouwsector na te streven, vooral door een hardnekkig imago van banen in de bouwsector als banen met een lage status en lage lonen. Aan de andere kant zal een aanzienlijk deel van de geschoolde werknemers, als gevolg van de vergrijzing van de bevolking in Europa, de arbeidsmarkt in de bouwsector verlaten omdat zij de komende tien jaar met pensioen zullen gaan. Het nettoresultaat is een toenemend tekort aan arbeidskrachten, dat steeds meer gevolgen heeft voor de bouwsector.

Tekort aan arbeidskrachten

Om een beter inzicht te krijgen in deze ontwikkeling hebben we in het Q2-rapport 2019 van de Europese Architectuurbarometerde nadruk gelegd op het tekort aan arbeidskrachten en hebben we architecten gevraagd naar hun ervaringen en percepties op dit gebied. 

Gemiddeld hebben ongeveer drie op de tien Europese architecten momenteel in hun eigen praktijk te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Belangrijker voor de totale bouwmarkt is echter dat 34 procent van de architecten momenteel te maken heeft met een tekort aan arbeidskrachten dat de uitvoering van projecten beïnvloedt en 40 procent verwacht dat er de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan bij de uitvoering van projecten.

Land specifieke gegevens

Wanneer we naar specifieke landen kijken, zijn er grote verschillen. In Nederland bijvoorbeeld heeft maar liefst 64 procent van de architecten momenteel te maken met een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, terwijl dit in Italië en Spanje respectievelijk slechts 14 en 16 procent is. Ondanks deze verschillen is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten voor de Europese bouwsector een steeds groter probleem aan het worden is.

Europese bouwsector groeit

Ondertussen groeit de Europese bouwsector gemiddeld nog steeds, wat leidt tot een toenemende vraag naar arbeidskrachten. In combinatie met een toenemend tekort aan arbeidskrachten ligt het voor de hand dat de arbeidskosten en dus ook de projectkosten zullen stijgen en dat projecten vertraging kunnen oplopen, wat ook door architecten uit Europese landen in verschillende mate wordt verwacht.

Prefab

Een ander positief punt is dat het tekort aan arbeidskrachten ook kansen biedt. Het gebruik van minder arbeidsintensieve oplossingen, zoals prefab-elementen en plug-and-play oplossingen bijvoorbeeld, zal naar verwachting toenemen. In Nederland bijvoorbeeld, waar het huidige tekort aan arbeidskrachten het grootst is, verwacht meer dan 60 procent van de architecten dat het tekort aan arbeidskrachten een aanjager zal zijn voor een toenemend gebruik van prefab-elementen.

Conclusie

Al met al is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten een toenemend probleem is voor de bouwsector en meer dan de helft van de Europese architecten verwacht niet dat dit probleem de komende vijf jaar zal worden opgelost. Het is raadzaam dat fabrikanten deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om op deze ontwikkelingen in te spelen door minder arbeidsintensieve oplossingen te bieden.

Europese architectuurbarometer Q2 2019

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling en perceptie van het tekort aan arbeidskrachten in een aantal gespecialiseerde sectoren in acht Europese landen verwijzen wij u naar het verslag van de Europese architectuurbarometer Q2 2019 van USP Marketing Consultancy.