Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een kwart van de Europese aannemersbedrijven doet design-build-projecten

Traditioneel worden bouwprojecten gerealiseerd door een architect een gebouw te laten ontwerpen en een aanbesteding uit te schrijven aan aannemers, waarna de geselecteerde aannemer verantwoordelijk is voor de bouwfase. Naast deze traditionele ontwerp-aanbestedingscontracten is er tegenwoordig een andere methode voor de oplevering van bouwprojecten waarbij één enkele entiteit verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de bouw, in opkomst. Bij deze design-build methode is de ontwerper of de aannemer verantwoordelijk voor het gehele proces, inclusief architectonische diensten, bouw- en installatiediensten, en levert deze diensten intern of door middel van outsourcing. Deze methode is al vrij populair in de VS, waar een aanzienlijk deel van de niet-residentiële projecten design-build projecten zijn.

Design-build contracten

Om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen van deze methoden in de Europese bouwsector heeft USP het onderwerp opgenomen in de H1 2019 Contractor Monitor en heeft USP aannemers uit acht Europese landen geïnterviewd over hun ervaring met design-build contracten en welk deel van hun projecten meer omvat dan alleen de traditionele bouwfase.

Verschillen tussen aannemers

Van alle projecten waar Europese aannemers bij betrokken zijn, is ongeveer een kwart van alle contracten design-build contracten. Dit percentage is gelijk voor zowel middelgrote als grote aannemersbedrijven, althans op Europees niveau. Als we echter kijken naar andere kenmerken dan de grootte, dan komen er wel verschillen voor. Voor aannemersbedrijven die ook hun eigen projecten ontwikkelen, bedraagt het aandeel van de ontwerp-aanbestedingscontracten ongeveer een derde van het totaal aantal contracten, wat aanzienlijk hoger is dan het aandeel van de contracten van aannemersbedrijven die zich alleen op de bouw richten.

We vroegen aannemers ook hoe andere diensten dan de bouwsector, zoals architectuur- en ingenieursdiensten, georganiseerd zijn en hoe een gelijkwaardige opsplitsing als hierboven te zien is. Aannemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun eigen projecten hebben vaker architectendiensten en ingenieursdiensten geïntegreerd in hun eigen bedrijf (respectievelijk 26% en 37%) dan aannemers die hun eigen projecten niet ontwikkelen.

Nationaal niveau

Op nationaal niveau zijn er grote verschillen. In Spanje en Polen ligt het aandeel van design-build-contracten ver onder het Europese gemiddelde (respectievelijk 11% en 15%). In Frankrijk daarentegen is maar liefst 49% van alle contracten design-build, waarmee de Franse aannemers voorop lopen als het gaat om design-build. Ook, en dat is niet verrassend, heeft Frankrijk het hoogste percentage aannemers die architecturale diensten binnen hun eigen bedrijf organiseren. In Nederland is het percentage design build contracten vrij laag, met slechts 10% design-build contracten tegenover 66% traditionele contracten. Wat opvalt, is dat ongeveer een kwart van de Nederlandse aannemers ook met andere soorten contracten werkt, die niet specifiek de traditionele type- of design-build contracten zijn. Dit kan te maken hebben met hun eigen ontwikkelde concepten, maar ook met de samenwerkingsverbanden die zij met andere diensten aangaan, iets wat Nederlandse aannemers vaker doen dan hun Europese collega's. De Nederlandse aannemers zijn niet altijd even enthousiast over het feit dat zij een eigen concept ontwikkelen.

Conclusie

Hoewel in sommige landen meer dan in andere landen, lijken design-build projecten bij Europese aannemers in opkomst te zijn. De betrokken design-build aannemers zijn in de meeste fasen van deze projecten zeer invloedrijke beslissers, waardoor ze voor fabrikanten en merken interessante spelers zijn om zich op te richten.

H1 2019 Aannemersmonitor

Voor meer gedetailleerde informatie over design-build en traditionele contracten, en de organisatie van diensten tussen aannemers uit acht Europese landen, en de perspectieven van aannemers op en het gebruik van digitalisering in de bouw verwijzen wij u naar de H1 2019 aannemersmonitor.