Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een slecht onderhouden woning resulteert in een weinig betrokken huurder

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit had Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York, jaren geleden ook al door. Hij heeft door continu inzetten op een goed onderhouden en veilige leefomgeving het New York uit de jaren ’90 weer veilig gemaakt. Het is tijd dat de Nederlandse corporaties zich ook tonen als leider en ambassadeur van een veilige en onderhouden woning en woonomgeving. USP deed onder ruim 6.000 sociale huurders onderzoek naar hun gevoel van betrokkenheid bij de woning. Dit onderzoek toont aan dat deze huurders zich wel degelijk verantwoordelijk voelen voor hun woning mits de onderhoudsstaat van de woning op orde is.

Slechte onderhoudsstaat woning struikelblok voor huurders

Het merendeel (77%) van de sociale huurders voelt zich verantwoordelijk voor de uitstraling van hun woning. Het algemene beeld wat er bestaat over ‘dé sociale huurder’ ligt niet in lijn met deze uitkomst. In discussies rondom het mixen van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen heerst vaak het idee dat de sociale huurder zich minder betrokken voelt bij de woning en de buurt. Dit onderzoek laat het tegendeel zien. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts een kleine groep (6%) zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitstraling van hun woning. De meest genoemde redenen hiervoor zijn:

  • De woning is geen eigendom
  • De woning heeft een te lage staat van onderhoud
  • Men wil geen geld in de woning investeren

Met name de tweede reden is interessant. Het verhogen van de onderhoudsstaat van de woning staat bij het overgrote deel van de 6.000 ondervraagde huurders namelijk ook op nummer één als het gaat om het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel. Dit suggereert dat wanneer woningcorporaties woningen op een hoger niveau afwerken en onderhouden, de huurder zich meer verantwoordelijk voelt voor de woning. Met name bij de middelgrote en grote corporaties (5.000 woningen meer) blijkt de onderhoudsstaat van de woning een struikelblok te zijn voor de huurders. Dit wordt bevestigd door het rapportcijfer wat niet betrokken huurders geven aan hun woning (6,2). Onder betrokken huurders ligt de waardering een stuk hoger (7,1). Goed onderhoud kan voor woningcorporaties en wijken dus meerdere positieve effecten hebben.

Vrijheid en sociale samenhang

Naast de onderhoudsstaat van de woning geeft de huurder aan dat zij graag meer mogelijkheden (vrijheden) krijgt om de woning naar eigen wens aan te passen, zeker als de corporatie hier bij vertrek uit de woning een goede financiële regeling tegenover zet. Onder middelgrote en grote corporaties geven huurders als reden voor een lage betrokkenheid dat andere huurders zich ook niet verantwoordelijk voelen. Een verbetering bij een kleine groep kan dus voor een sneeuwbaleffect zorgen.

Een op de drie huurders heeft het gevoel dat de buren zich niet verantwoordelijk voelen voor de woning. Jongere huurders (jonger dan 35) zijn iets minder betrokken bij de woning. Daarbij hebben zij vaker het gevoel dat hun buren zich ook niet verantwoordelijk voelen. Als we daarbij optellen dat jongere huurders vaker in appartementen wonen (en daardoor minder betrokken zijn bij de straat) lijkt er een vicieuze cirkel te ontstaan.

Woningcorporaties aan zet

De groep huurders die zich niet betrokken voelt bij de woning is klein. Wanneer er ingezoomd wordt op verschillende segmenten van de huurderpopulatie is meer diversiteit zichtbaar (grote versus kleine corporaties en jonge versus oudere huurders). Voor corporaties die zichzelf continu willen verbeteren is het een must om na te gaan in welke segmenten haar huurderpopulatie opgedeeld kan worden. Voeg hier een analyse van het huidige beleid aan toe (opleverstaat woning, zelf aangebrachte voorzieningen) en onderzoek wat de huurder zelf graag zou willen. Als corporaties de leiding nemen en een goed voorbeeld geven zal de huurder hierin volgen!