Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Elektrische installatiesector is klaar voor verdere groei in duurzaamheid

Energie-efficiëntie, CO2-voetafdruk, gebruik van gerecycleerde materialen en algemene regelgeving; verschillende soorten duurzaamheidsthema's waar elektrische installateurs mee te maken kunnen krijgen in hun werk. In 2020 zijn de meeste elektrische installatieprojecten echter nog niet duurzaam. Dit is een van de bevindingen van de European Electrical Installation Monitor 2020, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder installateurs in 7 grote Europese markten.

European Electrical Installation Monitor Q2 2020 – USP Marketing Consultancy


De impact van duurzaamheid verschilt sterk tussen de landen

Op basis van de resultaten van de European Electrical Installation Monitor Q2 2020 is de impact van duurzaamheid het grootst in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Daar is bijna de helft van de elektrische installatieprojecten beinvloed door duurzaamheidsoverwegingen. In Duitsland en Polen lijkt minder aandacht te zijn voor duurzaamheidsaspecten. Bij het maken van offertes, is het zeer ongebruikelijk voor installateurs om op welke manier dan ook na te denken over duurzaamheidsaspecten en deze te integreren.

Niettemin zal de impact van duurzaamheid op elektrische installaties toenemen

Steeds meer installateurs zijn bekend met het onderwerp en hebben ervaring in het omgaan met duurzaamheidsaspecten in hun projecten. Een overgrote meerderheid van de e-installateurs zag duurzaamheid de afgelopen twee jaar groeien in hun projecten. Bovendien verwachten installateurs dat het de komende twee jaar verder zal groeien. Duitsland, dat momenteel achterloopt, zal naar verwachting een inhaalslag maken, aangezien 74% van de Duitse installateurs een groeiende impact van duurzaamheid verwacht. Hetzelfde geldt voor Polen (52%), evenals de andere vijf landen die hier onder vallen.

Duurzaamheid zal worden gestimuleerd door andere belanghebbenden, niet de installateur

Gebouweigenaren (meest genoemde), architecten en overheden zijn de drijvende krachten achter duurzaamheid. Installateurs zelf nemen slechts kleine maatregelen, zoals recycling en het gebruik van gerecyclede materialen. Ze zullen hun eindklanten wel sporadisch over duurzaamheid adviseren. Echter in de meeste gevallen is de installateur er niet bewust mee bezig. De installateur zal dus niet voor een grote duurzaamheidsimpuls zorgen in de markt. Elke fabrikant die 'duurzaamheid' in de e-installatiesector verder wil stimuleren, kan zich voorlopig beter richten op de stakeholders die eerder in de keten staan. 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar de Q2 rapportage van de ‘European Electrical Installation Monitor 2020’.