Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Elektrotechnische installatiebedrijven in Europa floreren, zowel qua omzet als orderboek

Elektrotechnische installatiebedrijven vertonen positieve signalen op het gebied van zowel omzetontwikkeling als orderportefeuillegrootte. In alle grote Europese landen is het aandeel installatiebedrijven, dat aangeeft in het eerste kwartaal van 2018 een omzetstijging te hebben t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2017, hoger dan het aandeel dat aangeeft lager te zijn. Deze positieve trend in het omzetsaldo was al in elk kwartaal van 2017 te zien. Wat de grootte van de orderportefeuilles betreft, wordt steeds zichtbaarder dat installatiebedrijven de volledige capaciteit bereiken. USP blijft zowel de omzet als de ontwikkeling van orderboeken volgen in hun driemaandelijkse edities van de European Electrical Installation Monitor voor 7 belangrijke Europese landen.

Omzetsaldo eerste kwartaal 2018 hoogste voor Nederland, maar positief voor alle grote Europese landen

Installatiebedrijven floreren in alle grote Europese landen, maar in het eerste kwartaal van 2018 viel Nederland op qua omzetsaldo. Meer dan de helft van de installatiebedrijven noemde een omzetstijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017, terwijl slechts 2% een omzetdaling doormaakte. Nederlandse en Spaanse installatiebedrijven zijn voor het 2e kwartaal van 2018 qua omzetverwachtingen het meest positief, met een omzetsaldo van 51% en 59%. Terugkijkend op enkele kwartalen wordt duidelijk dat deze positieve omzettrend in 2017 nog positiever was, met name wat betreft het aandeel installatiebedrijven dat aangeeft een omzetstijging van ruim 10% te hebben. 

Groei in Nederlandse orderportefeuilles; de meeste andere landen vertonen gestage volumes

Kijkend naar het aantal maanden dat installatiebedrijven hun huidige personeel aan het werk kunnen houden, laat Nederland sinds begin 2017 een stijgende trend zien. In het eerste kwartaal van 2018 verwachtten installatiebedrijven bijna 8 maanden van tevoren voldoende werk te hebben. Kijkend naar de andere Europese landen laten het VK en Polen de afgelopen kwartalen relatief stabiele orderportefeuilles zien, die schommelen tussen zeven en acht maanden.

Wordt het tekort aan arbeidskrachten in Nederland een natuurlijke groeistabilisator?

De positieve marktsituatie is duidelijk te zien als gevolg van de groeiende omzetontwikkeling voor alle grote Europese landen. Medio 2017 was dat nog meer het geval dan in de afgelopen twee kwartalen. Het zal daarom interessant zijn om te zien hoe de omzetprestaties van elektrotechnische installatiebedrijven zich in de komende kwartalen van 2018 zullen ontwikkelen. Rekening houdend met de tekorten aan arbeidskrachten die zich in veel landen voordoen, lijkt er een natuurlijke limiet te zijn met betrekking tot het groeipotentieel van de installatiebedrijven.