Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europees gebruik van geprefabriceerde elementen groeit gestaag

Prefab, het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw, is een trend die we al vele jaren volgen. De Prefab-trend wordt niet alleen gevoed door de vraag naar een sneller en slimmer bouwproces dat vaak gepaard gaat met een toenemend BIM-gebruik, maar biedt ook een antwoord op het momenteel urgente probleem van het toenemende tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. Gezien dit tekort en de daaruit voortvloeiende stijgende arbeidskosten is er veel vraag naar een oplossing zoals het gebruik van geprefabriceerde elementen die het mogelijk maken om efficiënt te bouwen met minder bouwvakkers op de bouwplaats.

Geprefabriceerde elementen

Reden te meer om dieper in te gaan op het gebruik van prefab-elementen. Daarom hebben we dit onderwerp als thema van het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer gekozen. De resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen laten inderdaad een gestage groei van Prefab zien. 

In Europa bevatte 28% van de bouwprojecten in 2019 gemiddeld enige vorm van geprefabriceerde elementen, een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Europese architecten verwachten dat deze groei zich gestaag zal voortzetten tot 37% van de projecten die een vorm van prefab elementen bevatten in 2025.

Prefab vormen

Prefab is echter een vrij breed begrip en daarom hebben we het in drie vormen ingedeeld. Gladde onafgewerkte elementen zijn geprefabriceerde elementen zoals prefabvloeren, dakelementen of gevels die niet geïsoleerd zijn, ramen en installaties. Geprefabriceerde plaatsystemen zijn soortgelijke elementen inclusief isolatie, ramen en installaties. Ten derde zijn geprefabriceerde modulaire gebouwen zoals dakkapellen, badkamercapsules of keukencapsules, of zelfs hele gebouwen, die voor gemonteerd en voor gemonteerd zijn met installaties.

Gladde onafgewerkte elementen

Momenteel worden de geprefabriceerde gewone onafgewerkte elementen het meest gebruikt in Europese bouwprojecten en het gebruik ervan is het afgelopen jaar het meest gegroeid. In feite werden in 2019 in ongeveer evenveel projecten als de andere twee categorieën samen gewone onafgewerkte elementen gebruikt. Hoe het ook zij, Europese architecten verwachten dat het gebruik van geprefabriceerde plaatsystemen de komende jaren het meest zal groeien. 

Geografische omstandigheden

Hou er wel rekening mee dat bovenstaande cijfers Europese gemiddelden zijn en dat de populariteit en het verwachte gebruik van prefab elementen per land verschilt. Interessant is dat architecten, naast de verschillen per land, het verband hebben aangegeven tussen het gebruik van prefab-elementen en de geografische omstandigheden op de bouwplaats. Volgens Europese architecten zijn prefab-elementen enerzijds meer gevraagd in grote steden en stedelijke gebieden waar de ruimte op bouwplaatsen beperkt is en de vraag naar snel bouwen het grootst. Anderzijds blijken prefab-elementen efficiënter te zijn in landelijke gebieden die moeilijk te bereiken zijn en waar de weersomstandigheden de bouw op de bouwplaats bemoeilijken.

Conclusie

De resultaten uit het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer laten samengevat duidelijk een gestage groei van het gebruik van geprefabriceerde elementen zien, die naar verwachting de komende jaren zal aanhouden. Hoewel er momenteel het meest gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde, onafgewerkte elementen, wordt verwacht dat het gebruik van geprefabriceerde plaatsystemen de komende jaren het meest zal toenemen. De gebruiks- en groeiverwachtingen van geprefabriceerde elementen verschillen niet alleen per land, maar worden ook sterk beïnvloed door de lokale omstandigheden op de bouwplaatsen.