Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europese consument positief over private labels klusproducten

Binnen de Europese markt voor DHZ producten zien we veel verschillende trends. Een van de belangrijkste trends is dat doe-het-zelfzaken steeds meer hun eigen huismerken of private labels promoten vanwege betere marges op deze producten. In het verleden werden private labels nog wel eens geassocieerd met slechte kwaliteit. De laatste jaren is de kwaliteit van private labels echter toegenomen. De vraag is daarom of de houding van de Europese consument ten opzichte van private labels positiever is geworden? In de European Home Improvement Monitor Q3 2019 zien we dat dit inderdaad het geval is.

Positievere consumentenhouding

Uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor Q3 2019 blijkt dat in 2018 51% van alle Europese consumenten een positieve houding ten opzichte van private labels bij DHZ producten had. Verder was 40% neutraal, 6% zei geen idee te hebben en 3% had een negatieve houding ten opzichte van de private labels. Kijkend naar de resultaten in 2019, zien we dat de positieve houding iets is toegenomen. Nu had 53% van de Europese consumenten een positief oordeel over private labels. Het aandeel neutralen daalde een beetje tot 37% en 8% zei geen idee te hebben. Bovendien daalde het percentage Europese consumenten met een negatieve houding licht tot 2%.

Positieve houding hangt af van leeftijd, niet van inkomen

Inzoomend op leeftijdsverschillen zien we duidelijk dat de oudste generatie, in de leeftijd van 55 of ouder, het minst positief is over private labels. Slechts 50% van deze groep heeft een positieve instelling. Jongere generaties zijn daarentegen positiever over de private labels. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat ouderen consumenten vaker al een voorkeursmerk hebben binnen verschillende product categorieën. Zij staan daarom minder open voor een private label.

Het is enigszins verrassend dat er geen merkbaar verschil is in de positieve houding van de consument als het gaat om inkomen. Met een positieve houding van 53% en 54% lijkt het inkomen geen bepalende factor te zijn.

Klus-ervaring en productgroepen

Bovendien laat de Europese Home Improvement Monitor Q3 2019 zien dat kluservaring de houding van de consument ten opzichte van private labels beïnvloedt. Europese consumenten zonder kluservaring hebben vaker een neutrale houding ten opzichte van private labels. Consumenten met beperkte kluservaring hebben een min of meer vergelijkbare houding. Daarentegen zijn ervaren klussers wat vaker negatief over de private labels.

Ten slotte wordt een duidelijk verschil tussen productgroepen zichtbaar. Europese consumenten geven de met name de voorkeur aan A-merken bij producten zoals cv-ketels, dakramen en beveiligingsproducten. Categorieën waarin men juist minder vaak de voorkeur heeft voor A-merken zijn kitten en tapes.

Verbeterde positie

Hoewel in het verleden private labels werden gezien als goedkope imitaties van merkproducten, slagen bouwmarkten er duidelijk in de positie van hun private labels te verbeteren. Natuurlijk zijn er verschillen in leeftijdsgroepen en kluservaring, hetgeen ook sterk met elkaar samenhangt, maar in het algemeen wordt de houding van de consument ten opzichte van private label geleidelijk aan positiever. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de Europese Home Improvement Monitor.