Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europese HVAC-installateurs en loodgieters bestellen meer rechtstreeks bij fabrikanten

Direct bestellen bij de fabrikant is de afgelopen twee jaar steeds belangrijker geworden voor Europese HVAC installateurs en loodgieters. Ongeveer 27% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters heeft meer rechtstreeks bij de fabrikant besteld, 57% heeft in de afgelopen twee jaar dezelfde hoeveelheid producten besteld als voorheen. Slechts 16% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters heeft minder rechtstreeks bij de fabrikant besteld. Het hoogste percentage installateurs dat de afgelopen twee jaar directer bij de fabrikant heeft besteld, is te vinden in Nederland (39%), het Verenigd Koninkrijk (37%) en Frankrijk (32%). Dit zijn enkele van de resultaten van het Q3 2018 rapport van de European Mechanical Installation Monitor met als thema 'Direct bestellen bij fabrikanten'. Dit rapport is gebaseerd op 1.002 succesvolle interviews met HVAC installateurs en loodgieters in zes Europese landen.

"We bestellen meer producten rechtstreeks bij de fabrikant"

27% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters geeft aan dat ze meer producten rechtstreeks bij de fabrikanten hebben besteld. Door in te zoomen op de verschillen per land, is het duidelijk dat 39% van de HVAC installateurs en loodgieters in Nederland hetzelfde aangeeft, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (37%) en Frankrijk (32%). Deze aandelen liggen iets lager in België en Polen, maar nog steeds boven de 20%.

Slechts 12% van de Duitse installateurs geeft aan dat ze meer producten rechtstreeks bij de fabrikant hebben besteld. Een van de belangrijkste redenen voor dit relatief lage aandeel is dat het percentage van de directe bestelling bij fabrikanten (bijvoorbeeld Viessmann) in Duitsland twee jaar geleden al sterk was.

"We bestellen dezelfde hoeveelheid producten bij de fabrikant".

De positie van de fabrikanten is al vrij sterk in Duitsland. Dit is een van de redenen waarom 72% van de Duitse installateurs vermelden dat ze de afgelopen twee jaar dezelfde hoeveelheid producten besteld hebben. Dit is veel hoger dan het Europese gemiddelde: 57% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters heeft meer rechtstreeks bij de fabrikant besteld.

Het deel van installateurs die aangeven dat zij in de afgelopen twee jaar dezelfde hoeveelheid producten hebben besteld, zijn in de andere onderzochte landen lager. België (63%) en Frankrijk (58%) liggen iets boven het Europese gemiddelde. Andere landen zoals Polen (55%), het Verenigd Koninkrijk (52%) en Nederland (41%) liggen onder het Europese gemiddelde op dit gebied.

"We bestellen minder producten rechtstreeks bij de fabrikant"

Slechts 10% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters geeft duidelijk aan dat zij minder producten rechtstreeks bij fabrikanten hebben besteld. Dit aandeel is het laagste in het Verenigd Koninkrijk (6%) en deze percentages variëren tussen 10 tot 12% in de andere landen. Dit is duidelijk een minderheid van de Europese HVAC installateurs en loodgieters. Dit betekent dat de meerderheid van de Europese HVAC installateurs en loodgieters dezelfde hoeveelheid of meer producten rechtstreeks bij de fabrikant heeft besteld in de afgelopen 2 jaar.

Toekomst van direct bestellen bij de fabrikant

De afgelopen twee jaar is het aantal bestellingen bij de fabrikant in de onderzochte landen toegenomen. Bijna de helft van de Europese HVAC installateurs en loodgieters bestelt de producten al via dit specifieke aankoopkanaal. De installatie groothandel is echter momenteel een van de belangrijkste inkoopkanalen in de installatiesector, maar de fabrikant zal in de toekomst belangrijker worden als inkoopkanaal voor Europese HVAC-installatiebedrijven. Aangezien deze trend naar meer directe bestellingen van fabrikanten zal blijven bestaan, is er een toenemende behoefte aan investeringen in de strategie voor fabrikanten ten opzichte van de HVAC installateurs en loodgieters.