Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europese HVAC-installatiebedrijven: hogere omzet en fluctuatie in orderboek ontwikkelingen

In het derde kwartaal van 2017 hebben de HVAC installateurs in Polen en Nederland de grootste orderboeken, Duitse HVAC installateurs hadden de kleinste orderboeken. De omzet van de HVAC-installateurs in het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting toenemen. In België is het gemiddelde orderboek stabiel. In Frankrijk is er een stabiele stijging sinds het herstel in 2015. Dat zijn enkele bevindingen van het Q3 2017 rapport van de European Mechanical Installation Monitor, thema: "Purchase Channels." De resultaten van dit onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn gebaseerd op 1.200 succesvolle interviews met HVAC installateurs & loodgieters in zes Europese landen.

Methodologie

Voor de orderportefeuille ontwikkelingen heeft USP Marketing Consultancy de HVAC installatie- en loodgietersbedrijven gevraagd naar hun huidige orderportefeuille. Daarbij ging het vooral om de vraag voor hoeveel maanden zij in staat zijn om hun huidige personeel aan het werk te houden. De vragen over de omzetontwikkelingen zijn de volgende:

  • Als u uw omzet over het derde kwartaal van 2017 vergelijkt met het derde kwartaal van 2016, hoe heeft uw omzet zich dan ontwikkeld?
  • Wat zijn uw verwachtingen voor de ontwikkeling van uw omzet in het vierde kwartaal van 2017 ten opzichte van de omzet in het vierde kwartaal van 2016? 

Polen: Hoogste orderportefeuille & hogere omzet na tegenvallend eerste kwartaal 2017

De orderportefeuille van Poolse installatiebedrijven is ongeveer 6,3 maanden. Dit is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016 (5,9). Het begin van 2017 was teleurstellend voor de Poolse installateurs, omdat de meerderheid van de installateurs aangaf een dalende omzet te hebben t.o.v. het eerste kwartaal van 2016. De situatie in de daarop volgende kwartalen was echter veel beter, omdat de installateurs met een stijgende omzet gemiddeld 15% meer was dan installateurs met een dalende omzet t.o.v. een jaar geleden. Poolse HVAC-installateurs zijn ook vrij positief in hun verwachtingen met betrekking tot de omzetontwikkeling in het vierde kwartaal van 2017.

Orderportefeuilles in Nederland nemen toe

De orderportefeuilles in Nederland zijn gestegen van 4,8 maanden in het vierde kwartaal van 2016 naar 6,1 maand in het derde kwartaal van 2017. De hele bouw- en installatiesector in Nederland zit in de lift. Vanaf het derde kwartaal van 2014 zijn de omzetontwikkelingen duidelijk positiever. In het laatste kwartaal heeft 56% van de HVAC installateurs en loodgieters een omzetstijging doorgemaakt ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Volgens de verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2017 zal het volgende kwartaal zeer vergelijkbare resultaten opleveren.

Frankrijk: Na herstel stabiele stijging

In Frankrijk is de orderportefeuille van HVAC installatiebedrijven ongeveer 5 maanden. Dit is veel hoger dan het voorgaande kwartaal (3,9), maar er moet worden opgemerkt dat het derde kwartaal in Frankrijk over het algemeen in de loop der jaren altijd positiever is dan de rest van de kwartalen. In het eerste kwartaal van 2016 werd het omzetsaldo (% installateurs die een omzetstijging hebben meegemaakt – % installateur die een omzetdaling heeft meegemaakt) in Frankrijk voor het eerst positief na de start van het project in 2014. Na dat herstel resulteerde een positieve trend in positieve omzetsaldi in 2016 en 2017. De Franse HVAC-installateurs verwachten dat deze trend zich in het vierde kwartaal van 2017 zal voortzetten.

België over het algemeen zeer stabiel

In België zijn de orderportefeuilles van HVAC installatiebedrijven net als Frankrijk, ongeveer 5 maanden en blijven vrij stabiel over de verschillende kwartalen. De orderportefeuilles van Belgische HVAC installatie- en loodgietersbedrijven zijn al lange tijd relatief stabiel. In het derde kwartaal van 2017 presteerde ongeveer 60% van de installatiebedrijven in lijn met 2016. Daarnaast waren de bedrijven die een stijgende omzet zagen 20% meer dan degenen die een omzetdaling registreerden in vergelijking met Q3 2016. De verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2017 zijn vrij positief, bijna niemand verwacht een omzetdaling.

VK: Geen zichtbaar Brexit-effect in 2017

De orderportefeuille van de Britse HVAC installateurs en loodgieters in Q3 2017 is 4,5 maanden wat bijna hetzelfde is als in het tweede kwartaal van 2017. Over het geheel genomen bleven de Britse orderportefeuilles vanaf het tweede kwartaal van 2016 relatief stabiel in de niveaus tussen 4 en 5 maanden. Deze niveaus zijn relatief laag vergeleken met de orderportefeuilles die vóór die periode zijn geregistreerd (gemiddeld 5,7 maanden). De installatiebranche kende in 2016 wat onzekerheden, waarschijnlijk door de Brexit-stemming die dat moment leek te heersen. In 2017 was de omzet hoger dan in 2016 en ook de verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positief.

Duitsland: stabiele orderportefeuilles en omzet

Duitse HVAC-installateurs hebben het laagste orderboek (gemiddeld tussen de 3 - 4 maanden), wat vooral te wijten is aan het feit dat installateurs voornamelijk aan renovatieprojecten werken. Wat de omzetontwikkelingen betreft, presteren de Duitse installatiebedrijven evenveel als een jaar geleden of groeien ze in hun omzet. Voor het vierde kwartaal van 2017 verwacht een grote meerderheid van de HVAC-installatiebedrijven dat hun omzet gelijk blijft aan dezelfde periode vorig jaar.

Conclusie

Met betrekking tot de orderboeken kan worden gezegd dat in elk land de grootte van het orderboek schommelt rond een bepaald niveau of aantal maanden. In landen waar relatief meer nieuwbouwprojecten zijn, zoals Polen en Nederland, is de orderportefeuille hoger. In landen waar er meer renovatieprojecten zijn, zoals Duitsland, is de orderportefeuille lager, maar stabiel. Door de groei in de bouwsector in het algemeen is ook zichtbaar dat er meer werk is en daarmee een hogere omzet voor installatiebedrijven dan in de jaren daarvoor. Het zal interessant zijn om te zien of de gemelde daling van de koopkracht en uitgaven van consumenten in het VK ook effect zal hebben op de installatiesector, aangezien het land zich nog steeds in een onzekere situatie bevindt als gevolg van de Brexit.