Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europese HVAC-intallateurs volgden in 2020 meer online trainingen, maar geven voorkeur aan face-to-face trainingen

De pandemie heeft veel invloed op ons dagelijks leven, maar beïnvloedt ook op veel manieren de bouw- en installatiemarkt. Naast de meer voor de hand liggende effecten (tekort toeleveringsketen, online bestelgedrag, verandering in oriëntatiegedrag, etc.) heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de opleidingsbehoefte van installateurs. Of meer specifiek, de manier waarop de training wordt gevolgd. Om een duidelijk beeld te hebben van mogelijke veranderingen als gevolg van corona, en misschien nog belangrijker, toekomstig gedrag van de installateurs, richten we ons in het nieuwe Q1 2021-rapport van de European Mechanical Installation Monitor op het onderwerp opleidingsbehoeften.

Een van de belangrijkste resultaten, niet geheel onverwacht, is dat de overgrote meerderheid van de Europese installateurs meer online training heeft gevolgd. Dit komt mede door de noodzaak en de toegenomen beschikbaarheid van online trainingen. Zo volgden in Duitsland 9 op de 10 installateurs meer online trainingen dan voor de coronacrisis. En 60% verwacht in de toekomst nog meer online trainingen te gaan volgen.

Europese HVAC-intallateurs volgden in 2020 meer online trainingen, maar geven voorkeur aan face-to-face trainingen
European Mechanical Installation Monitor Q1 2021 - USP Marketing Consultancy


Voorkeur voor face-to-face training

Dat gezegd hebbende, is er ook een tegenbeweging, aangezien de overgrote meerderheid van de installateurs nog steeds de voorkeur geeft aan face-to-face training. In Duitsland geeft slechts 10% van de installateurs de voorkeur aan online training boven face-to-face training. In de andere landen is dit zelfs nog lager. Er is duidelijk een verlangen naar fysiek contact en face-to-face training, ook al is de deelname aan online training op een historisch hoogtepunt.

Een ander ding om te overwegen is het feit dat niet alle soorten trainingen online gegeven kunnen worden gegeven of het heeft in ieder geval niet de voorkeur. Onderwerpen als nieuwe wet- en regelgeving en trends zijn meer geschikt voor online trainingen dan bijvoorbeeld installatietrainingen. Over één ding zijn bijna alle installateurs het eens: de fabrikant is de belangrijkste bron voor training.

Terug naar normaal?

Een van de belangrijkste vragen die overblijft is: wat er zal gebeuren nadat de coronapandemie echt is geëindigd? Blijft het aandeel online trainingen op een hoog niveau of blijft het misschien groeien? Of zullen installateurs terugvallen op hun oude gewoontes en hun voorkeur voor F2F-training?

Het is nog moeilijk te zeggen. Enerzijds hebben installateurs meer ervaring met online trainingen en zullen ze vaker van dit soort trainingen gebruik maken. Aan de andere kant suggereren de gegevens duidelijk dat installateurs ook zullen terugkeren naar meer F2F-trainingen, zodra dit mogelijk is. Nu zou je denken dat beide scenario's niet tegelijkertijd kunnen gebeuren, maar ik denk dat dit precies is wat er zal gebeuren. Het belangrijkste verschil is dat installateurs selectiever zullen zijn in de soorten trainingen die ze F2F en online zullen volgen. Bovendien zal de behoefte aan scholing alleen maar toenemen (complexere producten, wet- en regelgeving, digitalisering, enzovoort). Het gebruik van zowel online training als F2F zal nodig zijn om dit mogelijk te maken.

In het nieuwe volledige Q1 2021-rapport van de European Mechanical Installation Monitor geven we de volledige reikwijdte van de opleidingsbehoeften van installateurs weer.