Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Europese installateurs geven de voorkeur aan face-to-face training, maar verwachten dat er na de COVID-19-pandemie meer training online zal worden gedaan

Installateurs die hebben deelgenomen aan het Q1 2021 onderzoek van de European Mechanical Installation Monitor, hebben een duidelijke voorkeur getoond voor face-to-face training in plaats van online training. De COVID-19 pandemie heeft echter veel W-installateurs geintroduceerd aan online training. Als gevolg hiervan verwachten de meeste installateurs dat er in de toekomst meer training online zal worden gedaan, hoewel ze niet alle onderwerpen hiervoor even geschikt vinden. Daarom hebben we ons, in het kader van het rapport Europese Mechanische Installatiemonitor Q1 2021, gericht op het onderzoeken van de trainingsbehoeften van W-installateurs. De European Mechanical Installation Monitor wordt uitgevoerd onder installateurs in zes landen en wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.

Meer dan 90% van de W-installateurs in Europa heeft het afgelopen jaar een training gevolgd. Gemiddeld volgden installateurs tussen de vijf en negen opleidingen, waarbij nieuwe regelgeving en de installatie van specifieke producten de belangrijkste onderwerpen waren. Trainingen werden voornamelijk verzorgd door fabrikanten, maar ook door groothandels.

Ongeveer de helft van de trainingen in 2020 werd online gedaan (vs. face-to-face) in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen. In België en in Nederland wordt ongeveer 20% van  de cursussen online gegeven. Het laagste percentage online trainingen was in Frankrijk, waar slechts 1 op de 20 cursussen online was. Niettemin geven de installateurs aan dat het aandeel van online trainingen is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren, met name in Duitsland  waar 92% van de installateurs meer online training heeft gedaan.

De toename in online training kleurt de verwachtingen van toekomstige trainingen. De helft van de installateurs in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen verwacht in de toekomst meer online trainingen te zullen volgen, terwijl slechts een klein aantal installateurs in België en Frankrijk meer verwacht. Hoe meer training ze online hebben gedaan,  hoe meer online training wordt verwacht voor de toekomst.

Hoewel sommige W-installateurs meer online training verwachten, geven maar weinig de voorkeur aan online training boven face-to-face training. Installateurs in Duitsland zijn het meest enthousiast (hoewel slechts één op de tien de voorkeur geeft aan online training); het minst enthousiast zijn installateurs in het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijke verklaring is het opleidingsonderwerp: nieuwe regelgeving en trends (bijv.  duurzaamheid) zijn meer geschikt voor online training, terwijl training over installatie of probleemoplossing fysiek veel effectiever is. Met andere woorden, meer online training doen maakt installateurs niet per se enthouastister over online training.

Europese installateurs geven de voorkeur aan face-to-face training boven online training. Daarom moeten fabrikanten en groothandels deze offline trainingen ook blijven aanbieden. Het kan hen helpen om sterkere relaties op te bouwen met de elektrische installateur dan alleen online training aan te bieden.

Europese installateurs geven de voorkeur aan face-to-face training, maar verwachten dat er na de COVID-19-pandemie meer training online zal worden gedaan
European Mechanical Installation Monitor Q1 2021 - USP Marketing Consultancy