Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Fabrikanten spelen een beslissende rol bij BIM-integratie

Building Information Modelling (BIM) in projecten is steeds vaker een soort exploitatievergunning en BIM zal naar verwachting de komende jaren belangrijker worden. Maar wat betekent dit voor de rol van de fabrikant? In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.600 architecten in acht Europese landen gevraagd of zij het eens zijn met de stelling: 'Fabrikanten zijn belangrijke spelers in de integratie van BIM in bouwprojecten.' In Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is de meerderheid van de architecten het eens met deze stelling. Het laagste percentage architecten dat het eens is met deze verklaring is te vinden in Polen. Dit is een van de uitkomsten van het European Architectural Barometer Q4 rapport, met als thema 'Building Information Modelling'.

Methodologie

Elk kwartaal richt de European Architectural Barometer zich op een ander onderwerp dat een belangrijke rol speelt voor architecten in Europa. In het vierde kwartaal van 2017 lag de focus op de manier waarop architectenbureaus gegevens ontwerpen en uitwisselen met andere stakeholders. Hierbij hoorde dan ook vooral  een focus op de adoptie en het gebruik van Building Information Modelling (BIM). Als architecten bekend waren met BIM, werd hen gevraagd of ze het eens zijn met de verklaring die hierboven wordt genoemd.


Opvallend veel architecten in Spanje (sterk) eens

Het percentage architecten dat het er sterk mee eens is dat fabrikanten belangrijke spelers zijn als het gaat om BIM-integratie, is het hoogst in Spanje. In totaal zijn meer dan twee op de drie architecten die al bekend zijn met BIM het (sterk) eens met deze stelling. Alleen in Nederland is een iets hoger percentage het eens met deze stelling. Dat Nederlandse architecten het daar (sterk) mee eens zijn, is niet zo verwonderlijk, want Nederland is een van de landen die voorop loopt in BIM-adoptie. Verrassender is het hoge aandeel Spaanse architecten dat het ermee eens is dat BIM-adoptie in Spanje onlangs van start is gegaan. Voor Spanje kan dit ook een van de belangrijkste redenen zijn waarom ze fabrikanten als belangrijke spelers zien. Het is namelijk zo dat de architecten middelen en kennis van de fabrikant verwachten indien de architecten hier zelf niet over beschikken.

VK en Nederland lopen voorop in BIM

De meerderheid van de architecten die bekend zijn met BIM in het Verenigd Koninkrijk en Nederland geloven dat fabrikanten belangrijke spelers zijn als het gaat om de integratie van BIM in bouwprojecten. In deze landen is de BIM-penetratie vrij hoog en deze twee landen kunnen worden gezien als koplopers als het gaat om BIM-adoptie. Over het algemeen lijkt er een relatie te zijn tussen de verwachtingen van de architect ten opzichte van de fabrikant en in hoeverre ze al BIM-ervaring hebben. In de landen waar BIM vaker wordt gebruikt, is het duidelijk dat de architecten de fabrikanten zien als een belangrijke stakeholder in het proces.

Italië, Duitsland, België en Frankrijk volgen op de voet

Ongeveer de helft van de architecten die bekend zijn met BIM in Italië en Duitsland gelooft dat fabrikanten belangrijke spelers zijn als het gaat om de integratie van BIM in bouwprojecten. Ongeveer 44% van de Belgische en Franse architecten geloofd hetzelfde. Het is verrassend dat de Franse architecten het niet sterker eens zijn met de verklaring, omdat we de afgelopen jaren een hoge groei in BIM-adoptie zien. Aangezien, zoals eerder uitgelegd, een hoge BIM-acceptatie meestal leidt tot meer architecten die fabrikanten als belangrijke stakeholders zien in het proces.

Laagste akkoord in Polen

In Polen is er een lage BIM-adoptie. Dit hangt samen met het feit dat Poolse architecten het het minst eens zijn met de verklaring. Ongeveer een derde van de architecten in Polen gelooft dat fabrikanten belangrijke spelers zijn in de integratie van BIM in bouwprojecten. Zelfs een groter deel van de Poolse architecten is het niet eens met deze uitspraak.

Conclusie

In het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland gelooft meer dan de helft van de architecten die bekend zijn met BIM dat fabrikanten belangrijke spelers zijn bij de integratie van BIM in bouwprojecten. Fabrikanten kunnen de architecten helpen door BIM-ready informatie aan te bieden over producten en materialen. Hierdoor kunnen de architecten deze producten en materialen eenvoudig implementeren in hun projecten. Dit maakt de fabrikant een belangrijke speler in de integratie van BIM in bouwprojecten volgens landen met een hoge BIM-penetratie. Algehele BIM-adoptie lijkt te correleren met de overeenkomst met de verklaring dat fabrikanten belangrijke spelers zijn in de integratie van BIM in bouwprojecten.

BIM-rapport

Het rapport geeft meer belangrijke inzichten in het gebruik en de bekendheid met BIM in Europa, de manier van ontwerpen en de gebruikte CAD-software. Daarnaast geeft het rapport ook inzicht in de redenen waarom organisaties met BIM gaan werken of nog niet met BIM zijn begonnen. Allerlaatst laat het rapport ook de mate waarin verschillende kanalen en methoden van BIM worden gebruikt, zien. Ook de rangschikking van de voor- en nadelen verschilt per land worden aangetoond. Een van de kenmerken die dit verslag uniek maakt, is het feit dat het gebaseerd is op een solide kwantitatief marktonderzoek. In elk land werden 200 succesvolle telefonische interviews met architecten afgenomen. Dit leidt tot een hoge betrouwbaarheid van de data. Al met al een rapport met informatie over Building Information Modelling in Europa en een geweldige tool om uw BIM-strategie te verfijnen.