Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Focus op binnenstedelijk bouwen of juist in het groen? De bouw is er nog niet uit.

Er is een breed draagvlak in de bouw voor het ondersteunen van een betaalbare huursector (zie vorig artikel). Noodzakelijk draagvlak ook om de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Maar hoe lossen we het woningtekort op? Bouwen in het groen of juist meer focus op binnenstedelijk? En hoeveel vertrouwen heeft men in een oplossing vanuit het (nieuwe) kabinet? USP en Vakmedianet vroegen het de partijen in de bouw in de maandelijkse BouwMonitor.

Bijna de helft van de bouwpartijen vindt niet dat er gebouwd moet worden in groene gebieden om het woningtekort (deels) op te lossen. Zij zien andere mogelijkheden. Binnenstedelijk bouwen zou een van de oplossingen zijn. Maar ook hierover zijn de meningen verdeeld. Ruim een derde vindt dat gemeenten juist te veel focussen op binnenstedelijk stedelijk bouwen. Kortom, ook onder de bouwpartijen is geen duidelijke oplossing voor het woningtekort. Veel vertrouwen in een oplossing vanuit de landelijke overheid heeft men echter niet. De helft van de respondenten verwacht niet dat het nieuwe kabinet voldoende aandacht zal besteden aan het woningbouwtekort. Oplossingen zullen dus vanuit de sector moeten komen, door innovatieve concepten en samenwerkingen tussen partijen. Zowel binnenstedelijk als in de groene gebieden.

BouwMonitor, een initiatief van USP Marketing Consultancy en Vakmedianet, is een maandelijks online onderzoek onder verschillende disciplines van de bouw, installatie en vastgoedsector.
Klik hiervoor meer informatie over de BouwMonitor of het bestellen van het meest recente trendrapport.