Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Galerijen en trappenhuizen: doorn in het oog van huurders

De gemiddelde huurder van woningcorporaties beoordeelt zijn of haar woning met een 7,5. Echter, al jaren worden zaken die met trappenhuizen en galerijen te maken hebben onder de maat beoordeeld. Dit blijkt uit De Bewonersscan vanUSP Marketing Consultancy, een jaarlijks onderzoek onder ruim 28.000 bewoners van woningen. In dit artikel een doorkijk naar de achterliggende oorzaken en enkele (bewezen) oplossingen.

Bij een dergelijk hoog cijfer (7,5) voor de woning in het geheel, zou je verwachten dat verschillende onderdelen van de woning toch ook allemaal met minimaal een 7 beoordeeld worden. Dat geldt ook voor veel onderdelen maar lang niet voor alle. In de onderstaande tabel worden de elementen met betrekking tot galerijen, trappenhuizen en entrees weergegeven.

Uit de cijfers blijkt dat alleen de verlichting in trappenhuizen boven de 7 beoordeeld wordt. De beveiliging van trappenhuis komt het slechtst uit de bus met een 6,4, maar ook de netheid van trappenhuizen/galerijen en de entree van de gebouwen worden matig beoordeeld (respectievelijk 6,6 en 6,8).

De oorzaak van deze lage cijfers ligt op meerdere vlakken. Vaak is de combinatie van schoon, heel en veilig niet in orde, waardoor de sociale veiligheid in het geding komt. Rotzooi van medebewoners in trappenhuizen, galerijen en portieken geven zowel fysiek (risico op vallen of stoten) als sociaal (door rommel niet goed kunnen zien of er nog anderen in de portiek zijn) een onveilig gevoel. Er zijn daarnaast nog steeds veel trappenhuizen en galerijen vrij toegankelijk voor iedereen. Dat zorgt voor veel mensen ook voor een onveilig gevoel. En daar waar ze wel afgesloten zijn geven ze een onveilig gevoel indien bewoners niet goed met de afgesloten ruimte om weten te gaan. Dit door bijvoorbeeld deuren niet goed te sluiten of te makkelijk personen binnen te laten, zonder te weten wie er nu eigenlijk binnen komt. Het opstellen van leefregels (deze ophangen op diverse plekken) en strikte handhaving (door huismeester, buurtbeheerder) zijn bewezen instrumenten �om het gedrag van bewoners te veranderen en zo zowel de tevredenheid als het gevoel van veiligheid te vergroten.