Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gasloze woning; consument wil wel, maar wie gaat het betalen?

Het nieuwe kabinet wil dat aan het einde van de kabinetsperiode 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar gasloos worden opgeleverd. Daarnaast moeten er dan per jaar nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij worden gemaakt. Grote ambities en een grote uitdaging voor consumenten en marktpartijen. Maar zitten woonconsumenten wel te wachten op een ‘gasloze’ woning? En welke bezwaren kleven er volgens hun aan het gasloos maken van woningen? USP Marketing Consultancy heeft ruim 600 Nederlanders gevraagd naar hun mening over gasloos wonen.

Woonconsumenten positief over gasloze woning


Van de Nederlandse woonconsumenten is een groot deel positief over het concept van de gasloze woning (43%) en nog eens 40% is afwachtend en antwoord neutraal. Slechts een enkeling is nog negatief en noemt het koken op en verwarmen met gas onvervangbaar. Op dit punt is een duidelijke verandering zichtbaar ten opzichte van een aantal jaar geleden, toen een groot deel van de Nederlanders zich niet kon voorstellen op iets anders te koken dan gas.

1 op 5 Nederlanders wil bestaande woning gasloos maken


Woonconsumenten zien zich zelf met name in een gasloze woning wonen wanneer men verhuist naar een nieuwe woning. Oftewel het al verhuizen naar een nieuwe woning die al gasloos is (nieuwbouw) of het als onderdeel zien van de investeringen/ verbouwingen die nodig zijn bij verhuizen naar een nieuwe bestaande woning.
1 op de 5 Nederlanders zegt interesse te hebben in het gasloos maken van de huidige woning. Een bijzonder hoog percentage. Gemiddeld zijn huurders iets minder geïnteresseerd dan eigenaren (16% vs 22%), en nemen hierin mee dat zij onder andere afhankelijk zijn van beslissingen van hun verhuurder. 


Maar wie gaat dat betalen?
De interesse is groot, echter de investeringen om zover te komen ook. Gedacht moet worden aan gemiddeld enkele tienduizenden euro’s per woning. Alhoewel op den duur de kosten wellicht (gedeeltelijk) terugverdiend kunnen worden, zal dat op dit moment nog geen realiteit zijn en zullen sommigen mensen soms zelfs duurder uit zijn dan voor de verbouwing. Dit zal in praktijk woningeigenaren er grotendeels van weerhouden deze grote investeringen te doen, tenzij de overheid hier ruimschoots subsidie voor gaat verlenen.

Ook voor woningcorporaties zijn de investeringen hoog en de korting die het kabinet geeft op de verhuurdersheffing voor het doen van duurzaamheidsinvesteringen zijn niet voldoende om de investeringen in hun woningvoorraad te doen, zonder dat de huurder hier (financieel) iets van merkt. De vraag rijst dus of de ambitieuze plannen van het kabinet, ondanks de positieve houding van woonconsumenten, financieel haalbaar zullen zijn. Er zal vaart gemaakt moeten worden met de financiële uitwerkingen van het kabinet, de lokale overheid en andere partijen.