Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gebruiken installateurs social media professioneel?

De opkomst van sociale media heeft een enorme impact gehad op het leven. Elke dag gebruiken miljarden mensen verschillende sociale mediaplatforms om te socializen, te netwerken en geïnformeerd te worden. De meest gebruikte sociale media platforms, Facebook en Youtube, beweren dat ongeveer 2 miljard gebruikers elke maand actief zijn.

Deze platforms worden vaak opgenomen in marketingstrategieën van fabrikanten en merken die steeds vaker aanwezig zijn op sociale mediaplatforms. Deze fabrikanten en merken zien het potentieel dat deze platforms bieden om consumenten te bereiken. Als gevolg hiervan worden nu nieuwe manieren op het gebied van sociale media voor B2C-communicatie in toenemende mate bedacht en geïmplementeerd.

Vanuit het perspectief van deze trends is het interessant om te zien hoe het gebruik van sociale media zich ontwikkelt in meer conservatieve markten, zoals de bouw- en installatiemarkten. Daarom heeft USP Marketing Consultancy elektrische installateurs uit zeven Europese landen gevraagd naar hun gebruik van sociale media. Deze informatie is verwerkt in het Q1 2019 rapport van de European Electrical Installation Monitor, die zich richt op mediaoriëntatie en -consumptie in het algemeen. We ontdekten dat sociale media over het algemeen nog steeds het minst gebruikte type media onder installateurs zijn, wat inderdaad een conservatieve markt weerspiegelt. Hoe het ook zij, er zijn grote verschillen tussen landen te zien, vooral in het soort platforms dat wordt gebruikt en de doeleinden waarvoor installateurs sociale media professioneel gebruiken.


Als het gaat om het mediagebruik, dan geven Poolse en Nederlandse installateurs aan sociale media het vaakst te gebruiken. In Frankrijk gebruiken installateurs sociale mediaplatforms het minst. Als er gekeken wordt naar de meest populaire sociale mediaplatforms, dan worden meer verschillen tussen landen zichtbaar. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk maken installateurs het meest gebruik van LinkedIn. Installateurs uit Duitsland, België en Spanje gebruiken voornamelijk WhatsApp voor professionele doeleinden. In Polen, waar het meest gebruikt wordt gemaakt van sociale media, lijkt Facebook het meest populair voor professionele doeleinden. Frankrijk, het land waar het minst gebruikt wordt gemaakt van sociale media, gebruikt Facebook ook het meest.

Het beeld van het gebruik van sociale media onder installateurs wordt nog interessanter en nuttiger wanneer rekening wordt gehouden met de redenen voor het gebruik van sociale media. WhatsApp bijvoorbeeld, het populairste sociale media platform in Duitsland, België en Spanje, kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het wordt gebruikt voor communicatie tussen collega's, om te netwerken en, in mindere mate, voor communicatie met klanten. Het is opmerkelijk dat in slechts één van de landen waar WhatsApp het meest wordt gebruikt, communicatie met leveranciers wordt genoemd als een doel voor het gebruik van sociale media. Hieruit blijkt dat in die landen de mogelijkheden om installateurs te bereiken nog niet volledig worden begrepen door leveranciers en fabrikanten.

Daarnaast treden er duidelijke correlaties op, zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hier vermelden installateurs dat ze sociale media vooral gebruiken om te netwerken, voor promotie van hun bedrijf, verwijzen naar projecten en het werven van personeel. In die twee landen is het meest gebruikte sociale media platform LinkedIn, een platform dat bedoeld is voor precies die professionele doeleinden. Net als bij WhatsApp kan een creatief gebruik van LinkedIn leveranciers ten goede komen om installateurs in deze landen te bereiken.

Over het algemeen neemt het gebruik van sociale media toe, ook in de conservatieve bouw- en installatiemarkten. Dat betekent dat het voor fabrikanten en leveranciers steeds lucratiever zal worden om ook op sociale media aanwezig te zijn en het gebruik ervan op te nemen in hun marketingstrategieën. Om dit effectief te doen is informatie nodig over het gebruik van sociale media en het sociale mediagedrag van installateurs. Voor deze informatie kunt u terecht in het Q1 2019-rapport van de European Electrical Installation Monitor. Dit rapport richt zich op mediaoriëntatie en -consumptie van Europese installateurs uit zeven landen.