Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gezinnen willen wél in de stad blijven

Al jaren wordt ons voorgehouden dat gezinnen massaal de stad uit trekken omdat de stad niet aantrekkelijk wordt gezien voor gezinnen met kinderen. Gezinnen zouden op zoek zijn naar rust en ruimte. Dit beeld blijkt echter meer genuanceerd te liggen. Uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 1000 Nederlanders blijkt dat er zeker een groep gezinnen met kinderen is die na verhuizing weg uit de stad wil en naar een meer suburbane of landelijk gebied. Echter deze groep is even groot als de groep die juist wil verhuizen naar een meer stedelijk gebied vanuit een landelijke omgeving. Van een grote uittocht is dus geen sprake.

Verhuiswens bij gezinnen groot, kritisch over (beperkte) opties

De wens van gezinnen om te verhuizen is groot. Maar liefst 3 op de 10 gezinnen zegt binnen 5 jaar te willen verhuizen, waarvan ongeveer de helft zegt dit binnen 2 jaar te willen. Dit percentage is nog hoger bij jonge gezinnen. Een kwart van de gezinnen onder de 35 jaar wil binnen 2 jaar verhuizen en nog eens 20% binnen 2 tot 5 jaar. De vraag is daarbij echter of zij daadwerkelijk de stap gaan en kunnen zetten om te gaan verhuizen. Naast het feit dat de woningmarkt zeer gespannen is en de mogelijkheden dus beperkt, zijn gezinnen met kinderen ook kritisch. Zij hebben een duidelijk beeld van hun gewenste toekomstige woonsituatie en wijken daar niet snel van af.

Stedelijk wonende gezinnen willen het liefst stedelijk blijven wonen

Dat gezinnen met kinderen massaal weg willen uit de stad, lijkt dit onderzoek niet te onderschrijven. Van de stedelijk wonende gezinnen wil 60% ook stedelijk blijven wonen. Daarnaast blijkt ook dat 20% van de gezinnen die nu landelijk wonen, na verhuizing naar een meer stedelijk gebied willen gaan. Daarbij geldt dat de huidige mogelijkheden meespelen in de wens. Indien er meer geschikte woningen voor gezinnen in de stad zouden komen, is men eerder bereid te verhuizen naar / te blijven in de stad. De hoeveelheid voorzieningen en de levendigheid die de (binnen)stad biedt, zijn voor deze doelgroep belangrijk.

Gezinsappartement interessant voor bijna helft van de gezinnen

Uit het onderzoek blijkt dat de gezinnen die stedelijk willen (blijven) wonen hier ook best wat voor willen opgeven. 29% van de gezinnen wil best wat kleiner wonen als men daardoor in de binnenstad kan blijven wonen, 46% wil dan liever meer buiten de stad wonen. Het gaat dus om een groep gezinnen die echt in de stad willen blijven.

De overgrote meerderheid van de gezinnen staat positief ten opzichte van het concept van een gezinsappartement*. Van alle gezinnen met kinderen (ongeacht of ze landelijk of stedelijk willen wonen), zegt 48% wellicht in de toekomst in een gezinsappartement te willen wonen. Dit is verrassend hoog, gezien het feit dat steeds werd aangenomen dat de voorkeur bij gezinnen ligt bij een grondgebonden wonen met grote buitenruimte. Privacy is een belangrijk punt bij gezinnen met kinderen, dit kan echter ook prima in een appartementencomplex gerealiseerd worden met een goede balans tussen gedeelde voorzieningen en voldoende privé ruimte. Zo is er dus zeker een concept om in de wens van gezinnen om te blijven in de stad te kunnen voorzien, gezien de beperkte ruimte die er beschikbaar is in de meeste (binnen)steden.

* Gezinsappartement: een ruime gezinswoning in de stad met zowel privévoorzieningen zoals een eigen buitenruimte, maar ook collectieve ruimtes.