Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Groei bouwsector leidt niet tot meer home improvement banen

De bbp-groei van de laatste jaren in Europa is met gemiddeld 1% of minder per jaar gegroeid, de bouwnijverheid is de afgelopen jaren in Europa gemiddeld met 2% per jaar jaren gegroeid (bron: European Architectural Barometer/USP Marketing Consultancy). Hoewel bescheiden, lijken de Europese vooruitzichten positief te zijn. Kijkend naar de home improvement markt lijken het aantal banen voor home improvement en de totale uitgaven hieraan stabiel te blijven in plaats van te groeien. We merken een discrepantie tussen de groei van de bouwsector, de totale uitgaven aan home improvement en het aantal banen voor home improvement. De European Home Improvement Monitor gaat elk kwartaal in op de ontwikkeling van de woningverbeteringsmarkt. Voor dit onderzoek zijn 26.400 Europese doe-het-zelvers ondervraagd.

Groei in de bouwnijverheid

In de afgelopen jaren is er gemiddeld een groei van 2% geweest in de Europese bouwsector. In Spanje en Nederland is deze groei het grootst (ongeveer 6%), de groei is het kleinst in Italië en Polen (1 of 2%). De orderportefeuilles voor professionals die actief zijn in de bouwsector vullen zich snel en er worden veel nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten uitgevoerd. De verwachting is dat de bouwsector in de toekomst in de meeste Europese landen nog verder zal groeien.

Geen reële groei van de uitgaven in de home improvement markt

Er is geen echte groei als het gaat om de totale uitgaven op de Europese markt voor woningverbetering. Het EU-gemiddelde is stabiel. Er zijn echter verschillen in elk land. In Oostenrijk, Denemarken, Polen en Nederland ligt de groei van de uitgaven in de home improvement markt boven de 5%. In andere landen, zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk, is er een grote daling die een aanzienlijke impact heeft op het EU-gemiddelde. In tegenstelling tot de groei van de bouw presteert de home improvement markt niet zo goed.


Stabiel aantal banen voor woningverbetering

Consumenten doen de meeste banen voor woningverbetering van de maanden maart tot en met september, er is dus duidelijk sprake van seizoen patronen op de woningverbeteringsmarkt. Bovendien is er geen duidelijk zichtbaar effect van de groei van economieën en bouw op het aantal banen voor home improvement, zoals schilderen. Het aantal schilderklussen is vergelijkbaar met verschillende andere categorieën voor home improvement, zoals gereedschap, HVAC, Keuken, Badkamer enzovoort.

Waarom neemt het aantal banen voor woningverbetering niet toe?

Een van de mogelijke verklaringen is dat de hoeveelheid reparatie- en onderhoudsklussen momenteel minder vaak nodig is, omdat de duurzaamheid van de producten hoger is dan in het verleden. Een voorbeeld van een dergelijk product is verf, wat leidt tot een daling van de verkoop van reparatie- en onderhoudsproducten. Een andere reden waarom het aantal banen voor home improvement niet toeneemt, is dat consumenten meer uitgeven aan andere producten dan aan producten voor home improvement. Elektronica is een voorbeeld van een dergelijk product. Hoewel de consumentenbestedingen in het algemeen stijgen, zijn de consumentenuitgaven voor woningverbetering dat niet.

Bovendien hebben consumenten niet altijd de middelen om hun gewenste home improvement klussen uit te voeren, vooral met starters. Direct na het kopen van een huis is hun geld beperkt vanwege strengere hypotheekwetgeving. Financiële instellingen zijn voorzichtiger geworden met het verstrekken van hypotheken aan consumenten. Wanneer consumenten na het kopen van een huis minder geld tot hun beschikking hebben, zullen ze minder geld uitgeven aan het uitvoeren van een home improvement project, dus stellen ze een deel van hun gewenste home improvement klus uit.

Waarom stijgen de uitgaven aan home improvement niet?

De eerste reden waarom de totale bestedingen van de home improvement markt niet stijgen, is het feit dat het aandeel van Do-It-For-Me (DIFM) nog niet groeit. Door de vergrijzende generatie en de jongere generatie die minder doe-het-zelf-minded is, verwachten we dat het aandeel DIFM-banen op de middellange tot lange termijn zal toenemen. Consumenten die het werk zelf doen, geven meestal minder uit dan wanneer ze een professional het werk voor hen laten doen. Het aantal home improvement taken waarbij een professional betrokken is, is echter niet toegenomen.

De tweede reden is de toename van de concurrentie en concurrerende prijzen door het groeiende belang van online kanalen voor de consument. Online kanalen leiden tot meer concurrentie en meer druk op de prijzen.  Daarnaast koopt een lager deel van de consumenten tegenwoordig bij een speciaalzaak. In 2017 was dit slechts 10%, een daling van 2 procentpunten ten opzichte van 2016. Dit kan leiden tot lagere uitgaven per product door consumenten.