Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Groot tekort aan professionele schilders in Europa verwacht

In de totale bouw- en installatiemarkt neemt de werklast van professionals toe vanwege een groeiend tekort aan arbeidskrachten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor bouw gerelateerde beroepen, zoals bijvoorbeeld een professionele schilder, lijkt het vrij moeilijk om nieuwe generaties professionals te werven, omdat jongeren minder geïnteresseerd lijken in dit soort banen.

Een reden is dat deze banen het imago hebben dat ze weinig worden betaald, fysiek veeleisend zijn en worden beschouwd als beroepen met een lage status. Dit maakt het moeilijk om het gat in kwaliteit en kwantiteit op te vullen die overblijft bij de oudere generaties bouwprofessionals die de markt zullen verlaten in de komende jaren wanneer ze met pensioen gaan. Bovendien moesten veel bedrijven die actief zijn in de verfindustrie personeel ontslaan tijdens de crisis en veel van deze professionals kregen nieuwe banen in andere industrieën en komen niet terug.

Trends meten

Leeftijdsverdeling van de beroepsbevolking kan een goede indicator zijn van de bovengenoemde trends, net als voor het meten van leeftijdsgerelateerde verschillen in bijvoorbeeld gebruik van mediakanalen en online gedrag van professionele schilders, waarop de 2019 Painter Insight Monitor zich richt . De resultaten van onze 2019 Painter Insight Monitor tonen aan dat leeftijdsverdeling niet alleen het bewijs levert van de huidige trends, maar ook wijst op toekomstige trends die een enorme impact zullen hebben op de markt als geheel, op de ontwikkeling van arbeidstekorten specifiek, en ook op het succes van toekomstige marketingstrategieën van merken en fabrikanten van verfproducten.

Zoals te zien is in onderstaande grafiek, is de gemiddelde leeftijd van de Europese schilder relatief hoog. Voor een deel weerspiegelt dit de vergrijzing van de bevolking van Europa als geheel, maar de ondervertegenwoordiging van jongere schilders toont ook de moeilijkheid om jongere generaties voor het beroep van schilder aan te trekken.

 

Wat meer opvalt, is echter het andere uiterste van de grafiek, de oververtegenwoordiging van de oudere generatie schilders. Een aanzienlijk deel van de professionele schilders, ongeveer een derde op Europees niveau, is ouder dan 55 jaar. Dat betekent dat in het volgende decennium een derde van de huidige Europese schilderprofessionals met pensioen zal gaan, waardoor er een aanzienlijke kloof ontstaat in mankracht en ervaring op de markt. Op termijn zal dit alleen maar het al zichtbare kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan arbeidskrachten vergroten.

60% ouder dan 55 jaar

Bij het focussen op specifieke landen springen er twee uit. De eerste is het Verenigd Koninkrijk, waar 60% van de huidige schilders ouder dan 55 jaar is. Dat betekent dat bijna tweederde van de Britse professionele beroepsbevolking met pensioen zal gaan en de markt zal verlaten in het volgende decennium. Gezien de moeilijkheid om jongere generaties aan te trekken voor het beroep van schilderkunst, zal dit een verbazingwekkend effect hebben op het tekort aan arbeidskrachten. Daar komt het mogelijke effect van de aanstaande Brexit nog bij, waardoor schilders uit andere Europese landen die in het Verenigd Koninkrijk werkten, elders werk vonden en de mogelijkheid zou kunnen belemmeren om in de toekomst personeel uit andere Europese landen in te huren om het gat te vullen. Op de arbeidsmarkt lijkt arbeidstekort de komende jaren een nog groter probleem te worden op de Britse professionele schildersmarkt.

Beroep in de schilderkunst aantrekkelijker in Polen

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Polen, waar slechts 16% van de huidige professionele schilders ouder is dan 55 jaar. Dat betekent dat vanwege pensionering slechts iets meer dan een zesde van de schilders de komende tien jaar de markt verlaat, wat een behoorlijk verschil met tweederde van het Verenigd Koninkrijk vertoont. Polen is eigenlijk de enige van de acht Europese landen in deze studie waar de gemiddelde leeftijd van schilders sinds 2017 licht is gedaald, tot een gemiddelde van 44,4 jaar in 2019. Een mogelijke verklaring is te vinden in de relatief snelle groei van de Poolse economie, wat niet alleen leidt tot een hogere vraag naar professionele schilders, maar ook tot een stijging van het loon, waardoor het beroep van schilder aantrekkelijker wordt voor jongeren. Bovendien kan de toename van banen en lonen Poolse professionals in de schilderkunst die in andere landen van de Europese Unie werken, inspireren om naar huis terug te keren en daar hun beroep uit te oefenen.

Marketingeffect

Wanneer we kijken naar verschillen in het gebruik van media en online gedrag tussen leeftijdsgroepen, zal het Europese gemiddelde van een derde van de professionele schilders die de markt verlaten door met pensioen te gaan in het volgende decennium een grote impact hebben op het succes van marketingstrategieën van fabrikanten en merken. De oudere generatie professionele schilders, momenteel een groot deel van het totaal, zijn ook vaak de belangrijkste besluitvormers bij het kiezen van merken van verfproducten. De komende jaren zullen ze met pensioen gaan en hun posities worden overgenomen door jongere generaties professionele schilders.

Conclusie

Zoals de resultaten van de schilder Insight Monitor van 2019 aangeven, verschilt het mediagebruik van jongere generaties en hun onlinegedrag aanzienlijk van oudere generaties, wat betekent dat marketingstrategieën om professionele schilders te bereiken zullen moeten veranderen met de komende generatieverschuiving in de markt. Voor fabrikanten en merken van verfproducten is het gunstig om op deze trends te anticiperen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Bovendien, voor extreme land specifieke voorbeelden zoals het Verenigd Koninkrijk, waar een verwachte grote toename van het tekort aan arbeidskrachten ertoe kan leiden dat individuen zelf een borstel oppakken, kan een focus op de doe-het-zelfmarkt de komende jaren lucratiever blijken te zijn.