Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Grote inhaalslag particulier woningonderhoud

Uitgesteld onderhoud aan particuliere woningen wordt door de consument in de komende 1 á 2 jaar alsnog uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal leiden tot een stijging in de opdrachten voor professionele bedrijven in de onderhoudssector. Met name schilders-en onderhoudsbedrijven (binnen en buiten) zullen profiteren van de onderhoudsplannen van de consument. Dit blijkt uit een online onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder 500 particuliere woningeigenaren in Nederland., in opdracht van Koninklijke OnderhoudNL, de grootste organisatie van onderhoudsbedrijven in het vastgoedonderhoud in Nederland.

Buiten- en binnenschilderwerk meest uitgesteld


De afgelopen 2 jaar heeft een kwart van de Nederlandse particuliere woningeigenaren gepland onderhoud aan de woning uitgesteld. De werkzaamheden die het meest werden uitgesteld zijn buitenschilderwerk en binnenschilderwerk. Deze werkzaamheden werden in respectievelijk 28% en 23% van de gevallen uitgesteld. Andere werkzaamheden die regelmatig werden uitgesteld zijn werk aan kozijnen/profielen (12%), buitendeuren (10%) en binnendeuren (10%).

Redenen uitstel


De belangrijkste redenen dat consumenten onderhoud aan de woning uitstelden zijn het stellen van andere prioriteiten of dat het geen urgente noodzaak heeft (39%) en het gebrek aan financiële mogelijkheden (38%). Van de consumenten die het onderhoud aan de woning uitstelden geeft 30% aan dat dit geleid heeft tot een slechte uitstraling van de woning. Dit uit zich onder andere in het bladderen van verf (27%) en houtrot (12%).  

Ondanks uitstel toch uitvoering van onderhoud
Van de consumenten die het onderhoud de afgelopen twee jaar uitstelden, geeft ruim driekwart (77%) aan dit onderhoud de komende twee jaar wel uit te gaan (laten) voeren. Bijna de helft (48%) geeft zelfs aan dit onderhoud voor het komende jaar gepland te hebben. Ongeveer één derde van de consumenten (31%) ziet de urgentie van het onderhoud in, waardoor het uitgestelde onderhoud de komende tijd toch uitgevoerd zal worden. In 20% van de gevallen zijn de verbeterde financiële omstandigheden een prikkel voor de consument om het onderhoud binnen twee jaar toch uit te gaan laten voeren. Ten slotte zijn verhuisplannen een duidelijke stimulans voor het laten uit voeren van onderhoud (18%). Slechts 12% is van plan het onderhoud helemaal niet meer uit te voeren.