Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Heeft COVID de mediaoriëntatie van elektrische installateurs veranderd?

Een jaar van pandemie heeft een onderdeel van ons dagelijks leven gedwongen naar de digitale online wereld. Leven, liefde, lachen en tranen werden vaker dan gewend online met elkaar gedeeld, Zoom en MS Teams werden voor velen het kantoor en online kopen was vaak de enige keuze die mensen hadden vanwege alle beperkingen en lockdowns. Het spreekt vanzelf dat oriëntatie ook vaker online gebeurde, toch?

Het stellen van deze vraag is voor merken en fabrikanten enorm belangrijk. De effectiviteit van marketing en communicatie kan afnemen als uw doelgroep tijdens de pandemie meer de focus heeft verlegd naar online media. Als uw doelgroep de focus heeft verlegd. Het zou een vergissing zijn om gewoon aan te nemen dat dit het geval was, vooral als u richt op elektrische installateurs.

Dat blijkt uit de resultaten van het Q1 2021 rapport van USP Marketing Consultancy's European Electrical Installation Monitor, dat zich richtte op media-oriëntatie van elektrotechnische installateurs in zeven Europese landen.

Heeft COVID de mediaoriëntatie van elektrische installateurs veranderd?
European Electrical Installation Monitor - USP Marketing Consultancy

Verwachtingen van explosieve toename online oriëntatie van installateurs werden niet waargemaakt

Toen er gevraagd werd gevraagd of ze tijdens de pandemie meer digitale mediabronnen hebben gebruikt, zei een meerderheid van de elektrische installateurs dat er geen sprake was van een toename. Dit verschilde echter nogal tussen landen. In Duitsland meldde maar liefst driekwart helemaal geen verandering. Maar zelfs in de landen (Frankrijk en Spanje) waar het grootste aandeel installateurs een stijging meldde, meldde nog steeds de helft van de installateurs helemaal geen verandering, wat nauwelijks een explosieve toename van installateurs omtrent digitale bronnen genoemd kan worden.
 
Op de vraag of ze tijdens de pandemie meer digitale mediabronnen hebben gebruikt, zei een meerderheid van de elektrische installateurs dat er geen sprake was van een toename. Dit verschilde echter nogal tussen de landen. In Duitsland meldde maar liefst driekwart helemaal geen verandering. Maar zelfs in de landen (waar het grootste aandeel installateurs een stijging meldde, Frankrijk en Spanje, meldde nog steeds de helft van de installateurs helemaal geen verandering in de toename, wat nauwelijks een explosieve toename naar digitale bronnen kan worden genoemd.

Heeft COVID de mediaoriëntatie van elektrische installateurs veranderd?
European Electrical Installation Monitor - USP Marketing Consultancy

Het uitblijven van een explosieve toename van het gebruik van digitale bronnen betekent echter niet dat er helemaal geen effect was van de pandemie. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, als we kijken naar digitale bronnen waarvan het gebruik het meest is toegenomen, neemt online conferentiesoftware zoals MS Teams en Zoom de eerste plaats in, wat moeilijk voorstelbaar zou zijn geweest zonder een pandemie.

Hoe zit het met de trends in mediagebruik onder installateurs?

Geen dramatische veranderingen in het mediagebruik als gevolg van COVID-19 betekent niet dat er helemaal geen veranderingen zijn. Door te kijken naar een breder beeld van het gebruik van mediabronnen over een langere periode ontstaat er een duidelijker beeld en kan het bovenstaande mogelijk zelfs enige verklaring geven. Het gebruik van bepaalde digitale bronnen, zoals internet in bredere zin, en bepaalde zoekmachines en websites van fabrikanten meer specifiek, was vóór de pandemie al vrij hoog onder elektro-installateurs. Als bijna alle installateurs internet als informatiebron al hadden, dan kan zelfs een pandemie de hoeveelheid van het gebruik nauwelijks explosief verhogen.
 
Als we naar de trends kijken, dan valt op dat het gebruik van sociale media door elektro-installateurs op professioneel vlak langzaam toeneemt. Ook het gebruik van traditionele bronnen zoals gedrukte productdocumentatie en vak- en fabrikantenbladen neemt in vijf van de zeven landen langzaam af.

Conclusie

Volgens de installateurs is hun mediaoriëntatie niet veel aangetast door de pandemie en zal na de pandemie het werk zoals gewoonlijk zijn. Maar zoals hierboven vermeld, verandert het mediagebruik van elektrische installateurs en niet overal op dezelfde manier. In ieder geval lijkt een multichannel-aanpak, als het op marketingcommunicatie aan komt, gericht op deze installateurs de beste keuze te zijn. De kunst is om te weten welke combinatie van kanalen het meest effectief is in welk land.

Voor dat stukje gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar het Q1 2021 rapport van USP Marketing Consultancy's European Electrical Installation Monitor,.