Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het aandeel van De Mandemakers Groep in de Nederlandse keukensector groeit

Rotterdam, 19 Maart 2019 – Ongeveer 65% van de keukens wordt bij de drie meest bezochte aankooppunten gekocht, zijnde De Mandemakers Groep, de lokale keukenspeciaalzaak en IKEA. Dit beeld is al jaren hetzelfde, echter zijn er binnen deze 65% wel verschuivingen zichtbaar. Het aandeel van De Mandemakers Groep is sinds 2014 met 7%-punt gestegen, waar Ikea zo’n 7%-punt heeft verloren. De verklaring hiervoor ligt voornamelijk in de vele formules die De Mandemakers Groep heeft, waardoor zij de gehele breedte van de markt van keukens kunnen voorzien. Dit blijkt uit de Keuken Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks 30.000 Nederlandse consumenten worden ondervraagd.

De meeste keukens worden gekocht bij De Mandemakers Groep

Meer dan 6 op de 10 keukens wordt bij De Mandemakers Groep, de lokale keukenspeciaalzaak of IKEA gekocht. Sinds USP is begonnen met het in kaart brengen van de keukensector in Nederland door middel van de Keuken Monitor, is het aandeel keukens dat bij de voorgaande verkooppunten worden gekocht nooit lager geweest dan 63%, wat betekent dat de Nederlandse keukenmarkt al jaren door deze drie verkooppunten wordt gedomineerd. Echter is het aandeel wat deze verkooppunten binnen de Nederlandse keukenmarkt hebben wel veranderd sinds 2014. Toentertijd werden er slechts 3% meer complete keukens in de residentiële markt gekocht bij De Mandemakers Groep dan bij IKEA, waar in 2018 dit verschil is gegroeid. Dit komt met name door de groei die De Mandemakers Groep heeft doorgemaakt. Waarom kiezen consumenten steeds vaker om de keuken bij De Mandemakers Groep te kopen?

Prijs van de keuken binnen een segment doorslaggevend

Voor de keuze van het verkooppunt is voor de consument met name de prijzen van de keukens die zij aanbieden doorslaggevend (zie figuur 2). Maar ook de kwaliteit is met 35% een belangrijke driver voor deze keuze. Met de vele verschillende formules van De Mandemakers Groep, zoals KeukenConcurrent, KeukenKampioen en Grando biedt De Mandemakers Groep de consument aankooppunten voor keukens uit alle verschillende prijsklassen, met bijbehorend verschil in kwaliteit. Hierdoor kunnen zij zowel de consumenten bedienen die hun aankooppunt kiezen op voornamelijk prijs, kwaliteit of service. Dit is een voordeel dat de lokale keukenspeciaalzaak en IKEA niet hebben. De lokale keukenspeciaalzaak richt zich namelijk met name op het duurdere en luxere segment, waardoor zij de onderkant van de markt missen. Dit geldt vice versa voor Ikea, zij richten zich voornamelijk op de onderkant van de markt, waar de prijs van keuken een zelfs nog belangrijke rol speelt dan in het luxere segment (60% vs. 34%). Het aantal keukens dat verkocht wordt aan de onderkant van de markt is echter kleiner geworden in de afgelopen jaren, wat ervoor zorgt dat het aandeel van IKEA is afgenomen.

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keuken apparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die vooraf ging aan het kopen van een keuken of onderdelen.
Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse  keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.