Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het belang van ZZP’ers op de Duitse markt

In Nederland wordt het belang van de zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) al de nodige jaren onderkend. Hoewel het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zzp’ers de laatste jaren steeds verder daalde,  bestaat deze groep nog steeds uit ruim 65.000 bouwprofessionals. Maar wat is het belang van deze doelgroep bij onze oosterburen? Onze collega’s van BauInfoConsult onderzochten dit en enkele resultaten vindt u in dit artikel. Ruim tweederde van de Duitse ’bouwbedrijven’ zijn kleine bedrijvenIn tegenstelling tot de Nederlandse statistieken maakt het Duitse bureau voor de statistiek geen onderscheid naar echte zzp’ers en kleinere bedrijven. De kleinste groep aldaar is 4 medewerkers en kleiner. Deze groep maakt echter qua aantal wel duidelijk de dienst uit. Maar liefst tweederde van de bedrijven zijn zogenaamde kleine bedrijven. Dit geldt met name voor de vloerenleggers (87%). Bij de aannemers is dit ongeveer 54% van het totale aantal bedrijven.hetbelangvan1Zwartwerken door Duitse bouwprofessionalsNiet alleen in Nederland wordt zwart gewerkt, dat wil zeggen dat de inkomsten niet worden opgegeven bij de Belastingdienst. Ook in Duitsland gebeurt dit regelmatig. Hoeveel dit gebeurt en hoeveel procent van het totale bouwvolume hiermee gemoeid is, is moeilijk in te schatten. Wel blijkt uit de "Monitor kleinstbetriebliche Generalisten und Fachhandwerker 2016" van BauInfoConsult dat het vaak voorkomt. Zo zegt bijna de helft van de ruim 750 ondervraagde bedrijven (48%) dat de eigen medewerkers met name kleinere opdrachten (minder dan €2.000) ‘zwart’ uitvoeren. Een ander resultaat uit het onderzoek geeft aan dat het om een substantieel aantal projecten kan gaan. Zo zeggen namelijk de bouwprofessionals dat 10% van de particuliere klanten geen rekening hoeft te ontvangen. Het is echter niet duidelijk of deze 10% uiteindelijk wel een rekening toegestuurd krijgt.hetbelangvan2Verwachtingen ten aanzien van fabrikantenMet de eerder genoemde aantallen mogen de kleinere bedrijven dus een serieuze doelgroep zijn voor de fabrikanten. Het probleem is echter dat deze doelgroep vaak moeilijk te bereiken is en veelal via de handel wordt bereikt. Mocht een fabrikant toch direct zaken willen doen met een kleiner bedrijf, dan zijn dit de belangrijkste verwachtingen die deze bedrijven hebben ten aanzien van fabrikanten: goed advies (21%), goede beschikbaarheid van producten (20%), garanties (19%), goede service (14%) en vakkundig personeel (13%).Aanvullende informatieDit alles en nog veel meer is terug te lezen in de "Monitor kleinstbetriebliche Generalisten und Fachhandwerker 2016" . Een rapport voor iedere marketeer die zich (deels) ook op de Duitse markt richt en dan met name op de kleinere bedrijven. Het rapport is uiteraard in het Duits. De onderzochte doelgroepen zijn zowel bouwprofessionals (kleinere bouwbedrijven, vloeren- en tegelleggers, schilders, afbouwbedrijven, timmermannen en w-installateurs) als consumenten, respectievelijk 753 en 500. Voor meer vragen kunt u zich richten tot Alexander Faust (faust@bauinfoconsult.de) of Christian Packwitz (packwitz@bauinfoconsult.de). De kosten van dit zeer uitgebreide rapport bedragen slechts €2.499 (6 doelgroepen: 5 professionals en particuliere eindklanten). Een factsheet van het onderzoek kunt u op deze webpagina vinden: http://www.bauinfoconsult.de/produkte/monitorstudien/59