Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het gebruik van vak- en fabrikantenbladen onder loodgieters en W-installateurs blijft afnemen, maar niet zo hard als enkele jaren geleden

In de afgelopen jaren hebben installateurs en loodgieters langzaam maar zeker de overstap gemaakt van traditionele mediabronnen naar nieuwe informatiebronnen, zoals internet, digitale nieuwsbrieven en sociale media. Voor veel fabrikanten is het de vraag of het nog steeds de moeite waard is om in die traditionele kanalen te blijven adverteren. Als onderdeel van de European Mechanical Installation Monitor hebben we ons in Q4 2020 gericht op media-oriëntatie en -gebruik onder loodgieters en W-installateurs in Europa, en het gebruik van traditionele media was een van de onderliggende onderwerpen.

De grootste daling in het gebruik van traditionele informatiebronnen was tussen 2016 en 2018

Uit de gemiddelde resultaten voor de zes landen in de European Mechanical Installation Monitor, blijkt dat de grootste verschuiving van traditioneel mediagebruik naar andere informatiebronnen heeft plaatsgevonden in de periode tussen 2016 en 2018.

De resultaten van 2020 laten een verdere daling zien van het aantal gebruikers van de drie soorten traditionele mediabronnen die we hebben gemeten, maar de daling is niet zo groot als daarvoor. Het gebruik van magazines van fabrikanten lijkt zelfs te stabiliseren rond 50%.

Professionele tijdschriften en kranten laten de grootste daling zien. Zij hebben in totaal 44% van het publiek verloren dat ze in 2016 hadden, waardoor in 2020 nog slechts 2 op de 5 installateurs professionele tijdschriften en kranten lezen.

Het is interessant om te zien dat, ondanks de ontwikkeling van digitale media en het hoge aandeel gebruikers van digitale productdocumentatie (gemiddeld ongeveer 80% ), gedrukte productdocumentatie nog steeds erg populair blijft onder installateurs.

Het gebruik van vak- en fabrikantenbladen onder loodgieters en W-installateurs blijft afnemen, maar niet zo hard als enkele jaren geleden
European Mechanical Installation Monitor Q4 2020 - USP Marketing Consultancy

De ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van traditionele media verschillen per land

Er zijn een aantal landen waar sinds 2018 een aanzienlijke daling te zien is van het gebruik van een aantal van die traditionele mediabronnen.

De vakbladen en -kranten hebben lezers verloren in met name Polen (-15%), Nederland (-11%) en Duitsland (-10%). Over het algemeen worden vakbladen het minst gelezen in Polen (22%) en Frankrijk (29%).

Het aantal gebruikers van gedrukte documentatie is gedaald in Duitsland (-15%), Nederland (-14%) en het Verenigd Koninkrijk (-7%).

Het aantal lezers van fabrikantentijdschriften is gedaald in Duitsland (-8%) en het Verenigd Koninkrijk (-7%). Fabrikantentijdschriften worden het minst gelezen in Polen (36%) en het Verenigd Koninkrijk (41%).

Duitsland, dat een van de landen was met het grootste aandeel gebruikers van traditionele media, ligt nu in lijn met de rest van de landen. Dit vanwege de grootste daling van het aantal gebruikers van de drie traditionele mediabronnen sinds 2018.

 

Conclusie

Het gebruik van traditionele media, zoals vakbladen, fabrikantenmagazines en gedrukte productdocumentatie, is afgenomen, maar niet zo hard als in de periode van 2016 tot 2018. Op dit moment lijkt het erop dat de situatie zich redelijk stabiliseert rond het huidige aandeel gebruikers voor elk van deze bronnen. Hoewel het niet meer de belangrijkste en nuttigste kanalen zijn voor de installateurs, spelen de traditionele media nog steeds een rol bij het up-to-date houden van deze professionals en zullen ze deel moeten uitmaken van de multichannel marketingcommunicatie. Bedrijven zullen echter beslissingen moeten nemen over de besteding van hun communicatiebudgetten, rekening houdend met de trends en de landspecifieke resultaten met betrekking tot mediagebruik.