Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het succes van onze gemeente maken we zelf en niet de burgemeester en wethouders

​USP Marketing Consultancy heeft in samenwerking met ROm/Stadszaken.nl een onderzoek gedaan naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de wijze waarop ruimtelijke vraagstukken hierbij een rol spelen. In dit rapport zijn de prioriteiten terug te vinden die Nederlanders zien voor ruimtelijk beleid in hun gemeente. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de bekendheid van inwoners met het gemeentelijk systeem en de burgemeester en wethouders.

USP Marketing Consultancy heeft in samenwerking met  ROm/Stadszaken.nl een onderzoek gedaan naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de wijze waarop ruimtelijke vraagstukken hierbij een rol spelen. In dit rapport zijn de prioriteiten terug te vinden die Nederlanders zien voor ruimtelijk beleid in hun gemeente. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de bekendheid van inwoners met het gemeentelijk systeem en de burgemeester en wethouders. Het rapport is kosteloos aan te vragen op deze plek.

Bestuurders (zowel de burgemeester als wethouders) zijn weinig in beeld bij de inwoners van Nederlandse gemeenten. Vooral bij volwassenen onder de dertig is dit heel duidelijk terug te zien in de cijfers. De kennis over het gemeentelijk systeem is beperkt. De vraag is echter of dit problematisch is. Zelfbeheer, lokaal initiatief en doe-het-zelf mentaliteit wordt steeds meer gevraagd door de overheid. Misschien is dit dan wel het gevolg? De overheid moet dan vooral faciliteren en is minder in beeld. De bewoners zijn vooral tevreden met de maakbare voorzieningen in hun stad. Inwoners van grote steden vinden hun stad bovendien het meest aanbevelenswaardig.

Aandacht voor de leefomgeving

Juist in lokale initiatieven en zelfbeheer zie je wel degelijk de betrokkenheid van de jongere generaties. Vooral ruimtelijke en sociale initiatieven zijn in beeld. Op basis van dit onderzoek is dat ook niet vreemd. Veel thema’s die men wil dat opgepakt gaan worden gaan over de leefomgeving zoals het realiseren van meer aanbod in de sociale huursector, veiligheid op straat en in het verkeer. Ook mobiliteitsissues zoals parkeren en openbaar vervoer vragen om actie. Allemaal onderwerpen die buiten de eigen invloedssfeer liggen. Op deze onderwerpen heeft men verwachtingen van de gemeente. De vraag is of deze verwachtingen voldoende waargemaakt worden.

Innovatie en eigen invloed

Zoals in de rest van het  onderzoek te lezen is, ligt de focus van de inwoners op de eigen invloedsfeer en de resultaten die daarin te behalen zijn. Opvallend is ook dat het leven in grote steden het meest aanbevelingswaardig wordt gevonden. Hierbij is innovatief ruimtelijk beleid wenselijk wat betreft het merendeel van de duizend geïnterviewden. Het gehele rapport is kosteloos aan te vragen op deze plek.