Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe blijft mijn seniorencomplex aantrekkelijk voor bewoners?

Senioren zijn een belangrijke doelgroep van corporaties. Gemiddeld wordt een derde van de corporatiewoningen bewoond door een 65-plusser en dit percentage stijgt. Naast nieuwbouw, worden corporaties en zorginstellingen mede ook door de veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van wonen en zorg, gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij bestaande woon(zorg)complexen en serviceflats. Een generieke strategie bestaat er niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Startpunt hierbij is vaak een inventarisatie van de status quo. Hoe staat het complex er nu bij? Welke punten springen er positief uit, maar ook: Welke punten zullen veranderd of verbeterd moeten worden in de toekomst? De eerste centrale vraag is dus: Hoe aantrekkelijk is mijn complex voor huidige bewoners?

Landelijk beeld: senioren positief over woonsituatie met kritische noten

USP Marketing Consultancy voert al jaren onderzoek uit naar de tevredenheid van huurders over hun woning, de dienstverlening en hun woonomgeving. Opvallend is dat 65-plussers in het algemeen hogere tevredenheidscijfers geven dan gemiddeld op de verschillende elementen van de woning. Het meest kritisch zijn zij over de beveiliging van de woning en het complex en de hoeveelheid bergruimte in en buiten de woning.

Over de woonomgeving is 65-plussers kritischer. Hoe ouder men wordt hoe minder mobiel men is en hoe meer men is aangewezen op de directe woonomgeving. Met name het aantal en de diversiteit aan voorzieningen en winkels worden als verbeterpunt gezien. 

Wat betekent dit nu voor een specifiek seniorencomplex of serviceflat?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de bewoners van het complex zelf kunnen het beste aangeven waar de pijnpunten en prioriteiten liggen voor het betreffende complex. Deze vormen, samen met de harde data over onderhoudsaspecten, een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een toekomststrategie van een bepaald complex. USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

Dit is slechts één vraag die gesteld kan worden bij onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor een woon(zorg) complex. Andere vragen die USP door middel van onderzoek voor opdrachtgevers in dit kader onderzocht heeft zijn:

  • Hoe zorg ik er voor dat mijn seniorencomplex aantrekkelijk wordt  en blijft voor nieuwe bewoners?
  • Hoe bereik ik die nieuwe bewoners?
  • Hoe positioneer ik het complex ten opzichte van andere woonvoorzieningen voor senioren?
  • Hoe vul ik in de toekomst de zorg- en dienstverlening in het complex in? En welke rol speelt de wijk hierin?
  • Welke voorzieningen in een complex zou men willen delen met medebewoners of buurtbewoners en welke niet?
  • Moeten er activiteiten in een complex georganiseerd worden en voor wie en door wie?
  • Moet onderling contact gestimuleerd worden tussen bewoners en zo ja, op welke manier?
  • Hoe wordt de samenwerking met andere partijen (zorg, welzijn etc) ingevuld?