Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe blijft mijn seniorencomplex aantrekkelijk voor bewoners?

65-plussers meest kritisch over hun woonomgeving

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat echter niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Startpunt hierbij is vaak een inventarisatie van de status quo. Hoe staat het complex er nu bij? Welke punten springen er positief uit, maar ook: Welke punten zullen veranderd of verbeterd moeten worden in de toekomst? De centrale vraag is dus: Hoe aantrekkelijk is mijn complex voor huidige bewoners?

Landelijk beeld: senioren meest kritisch over woonomgeving

USP Marketing Consultancy voert al jaren onderzoek uit naar de tevredenheid van huurders over hun woning, de dienstverlening en hun woonomgeving. Opvallend is dat 65-plussers in het algemeen hogere tevredenheidscijfers geven dan gemiddeld op de verschillende elementen van de woning. De woning in totaal wordt gemiddeld met een 7,3 beoordeeld, terwijl 65-plussers hun woning met een 7,7 beoordelen. Uiteraard zien senioren ook verbeterpunten. De beveiliging van de woning en het complex, de hoeveelheid bergruimte in en buiten de woning en de gehorigheid van de woning scoren allen onder de 7.

De woonomgeving scoort bij 65-plussers niet hoger dan gemiddeld en soms zelfs lager. Met name het aantal en de diversiteit aan voorzieningen en winkels worden als verbeterpunt gezien. Deze elementen scoren bij 65-plussers onder de 7. Dit zijn tegelijkertijd zeer belangrijke elementen voor deze doelgroep gezien het feit dat men door beperktere mobiliteit meer is aangewezen op de directe omgeving.

Wat betekent dit nu voor een specifiek seniorencomplex of serviceflat?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de bewoners van het complex zelf kunnen het beste aangeven waar de prioriteiten liggen voor het betreffende complex. Deze vormen een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een toekomststrategie van een bepaald complex. USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden.Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

De komende weken zal USP nog meer cases uitwerken. Een bestaand en nieuw complex moet namelijk niet alleen aantrekkelijk zijn en blijven voor huidige bewoners maar ook voor nieuwe bewoners. Vragen die hierbij onder andere aan de orde komen, zijn:

  • Hoe zorg ik er voor dat mijn seniorencomplex aantrekkelijk wordt  en blijft voor nieuwe bewoners?
  • Hoe bereik ik die nieuwe bewoners?
  • Hoe positioneer ik het complex ten opzichte van andere woonvoorzieningen voor senioren?
  • Hoe vul ik in de toekomst de zorg- en dienstverlening in het complex in? En welke rol speelt de wijk hierin?
  • Moeten er activiteiten in een complex georganiseerd worden en voor wie en door wie?