Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe ervaren huurders uw gewijzigde dienstverlening?

De huidige impact op de maatschappij is ongekend en levert situaties op waar we ons nooit op hebben voorbereid. U heeft waarschijnlijk reeds alternatieve processen in gang gezet om allereerst de gezondheid van uw medewerkers en uw huurders te beschermen, maar toch ook de vitale dienstverlening te kunnen blijven leveren. Dit roept momenteel bij veel corporaties de vraag op in hoeverre de huurder hiermee geholpen is en of zij nog aanvullende wensen hebben ten aanzien van uw dienstverlening.

De hoge respons in de afgelopen week van de door USP uitgevoerde huurdersonderzoeken toont aan dat huurders nog steeds gehoord willen worden.

Daarom wil USP ook hierin haar rol pakken. Wij polsen momenteel de interesse onder corporaties om het komende half jaar een huurdersmonitor naar de impact van het coronavirus uit te voeren en u zo zicht te geven op hoe huurders met de situatie omgaan en wat ze van u als corporatie verwachten.
 
We zullen hierbij onder een representatieve steekproef van uw huurders maandelijks een kort online onderzoek uitvoeren waarvan we u het komende half jaar iedere maand de resultaten zullen bieden. Niet alleen van uw eigen corporatie, maar ook het landelijk beeld bij collega-corporaties.

Hiermee weet u wat er speelt bij uw huurders, hoe zij uw gewijzigde dienstverlening ervaren en wat ze van u verwachten. Door dit als gezamenlijke monitor voor meerdere corporaties uit voeren, kunnen we de kosten laag houden en resultaten benchmarken. De kosten voor deelname bedragen 1.800 euro (ex. BTW) voor een half jaar (6 metingen).

Thema’s die aan bod zullen komen zijn:

  • Communicatie van uw corporatie over de gewijzigde dienstverlening (mutaties, reparaties, onderhoud)
  • De kwaliteit van de gewijzigde dienstverlening (heeft men contact gehad, bereikbaarheid, antwoord, website, dringende klachten)
  • Afhandeling lopende projecten (onderhoudsprojecten etc.)
  • Waar heeft het virus voor de huurder de grootste impact (werk, gezondheid/ zorg, sociaal contact, betalen huur)
  • Bij senioren nog extra vragen over (thuis)zorg en contacten/ eenzaamheid.
  • Wat verwachten huurders van uw corporatie?

Heeft u vragen of opmerkingen of heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met USP Marketing Consultancy, Gerwin Sjollema.