Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe populair zijn beurzen onder Europese e-installateurs?

Ondanks de toenemende invloed van nieuwe media en sociale media blijft persoonlijk contact van vitaal belang in de bouw- en installatiemarkt. Bij het vergelijken van het gebruik van verschillende media onder installateurs blijven persoonlijke media bijvoorbeeld op een toppositie. Dit wordt duidelijk de resultaten van de European Electrical Installation Monitor Q1 2019, die zich richt op de mediaoriëntatie en -consumptie van e-installateurs in zeven Europese landen.

Wanneer we kijken naar de populariteit van verschillende vormen van persoonlijke media, dan blijkt dat advies van de groothandel het meest belangrijk wordt gevonden door installateurs uit bijna alle landen. Daarnaast zijn bezoeken van een vertegenwoordiger van de elektrische installatie fabrikanten ook belangrijk voor de installateurs. Een klassieke vorm van persoonlijke mediakanalen, de beurs, lijkt echter onder druk te staan.

Minder tijd

De druk op beurzen is geen nieuwe trend. Rond de crisisjaren hadden de beurzen al moeite om genoeg fabrikanten en installateurs bij elkaar te brengen. Sommige fabrikanten vonden de kosten te hoog tegenover de voordelen, vooral in vergelijking met andere en nieuwere manieren om nieuwigheden te communiceren aan de e-installateurs. Na de crisis, toen de economie sterker werd, steeg het aantal vacatures enorm sterk, er was immers veel vraag naar werknemers. Hierdoor konden fabrikanten het zich simpelweg niet konden veroorloven het ontbrekende personeel een aantal dagen te missen om beurzen te bezoeken.

Trends per land

Ons onderzoek richt zich op installateurs uit zeven Europese landen en toont aan dat de populariteit van het bezoeken van beurzen per land sterk verschilt. In Nederland zijn beurzen nog steeds erg populair, want 88% van de installateurs zeggen regelmatig een beurs te bezoeken. Gemiddeld bezoeken de installateurs in Nederland 1,7 beurzen per jaar. Ondertussen staat Frankrijk onderaan, met slechts 20% van de installateurs die beurzen bezoeken. De Franse installateurs die wel naar beurzen gaan bezoeken gemiddeld 1,7 van deze evenementen per jaar. Beurzen lijken ook minder populair in het Verenigd Koninkrijk, waar slechts 42% van de installateurs beurzen bezoekt. In de rest van de landen ligt het gemiddelde rond de 70%, wat niet zo slecht lijkt.

Usage of personal media: European electrical installers visiting trade shows
Gebruik van persoonlijke media: Europese e-installateurs bezoeken beurzen

Wat echter belangrijker is voor de toekomst van de beurs, is niet zozeer de status quo van populariteit, maar de trends van die populariteit in verschillende landen. Deze trends worden duidelijk wanneer de resultaten van een Europese monitor voor elektrische installatie in 2019 vergeleken worden met resultaten uit 2017. Het lijkt erop dat de populariteit van beurzen onder installateurs in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een beetje is gestegen, in België is de populariteit sinds 2017 hetzelfde gebleven. In de rest van de landen is een evidente daling te zien in de hoeveelheid e-installateurs die beurzen bezochten. Als we kijken naar deze trends, dan lijkt Frankrijk de meest extreme. In 2017 gaf ongeveer de helft van de Franse installateurs aan beurzen te bezoeken, terwijl in 2019, zoals eerder vermeld, nog maar 20% zich daarvoor meldt.

Impact populariteit beurzen op marketingstrategie

Over het geheel genomen laten deze cijfers een negatieve trend zien. Als deze algemene trend zich echter voortzet, zal de impact niet alleen worden gevoeld door de beurzen zelf. Ook  fabrikanten en leveranciers die beurzen gebruiken als belangrijkste evenementen om nieuwe producten te lanceren, zullen de impact voelen. Als dat zo is, zullen hun toekomstige marketingstrategieën zodoende moeten worden aangepast. Des te meer reden voor fabrikanten om waakzaam te blijven en zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de trends in hun respectievelijke markten. Voor meer gedetailleerde en land specifieke informatie over het gebruik van persoonlijke media in het bijzonder, maar ook mediagerichtheid en -consumptie van elektrische installateurs in zeven Europese landen in het algemeen, verwijzen wij u naar de Q1 2019 European Electrical Installation Monitor.