Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Home improvement klussen in Europa steeds vaker gedaan door consumenten

In 2017 besloot de Europese consument vaker zelf een home improvement klus te doen. Ongeveer tweederde van de banen voor home improvement in Europa wordt uitgevoerd door de consument en een derde wordt uitgevoerd door een professional. De groei van het percentage doe-het-zelfbanen is het hoogst in Spanje en de groei van het aandeel DIFM-banen is het hoogst in Denemarken. USP Marketing Consultancy volgt sinds 2013 de Europese markt voor home improvement. Een van de terugkerende onderwerpen in deze rapporten is het aandeel DIY vs. DIFM. Dit artikel is gebaseerd op 26.400 online interviews met Europese consumenten, wat heeft geresulteerd in het rapport European Home Improvement Monitor Q4 2017.

De Europese trend naar meer DIFM is zichtbaar in de meeste van de 11 onderzochte landen. De landen waar de groei van het aandeel DIY klussen het grootst is, zijn Duitsland (+8%), België (+6%) en Spanje (+5%). Een mogelijke verklaring voor deze groei zou kunnen zijn dat het inhuren van een professional duurder wordt. Tijdens de economische recessie constateerde USP Marketing Consultancy een toename van DIFM-banen in Spanje als gevolg van goedkope arbeidskrachten. USP Marketing Consultancy heeft het afgelopen jaar een tegengesteld effect gezien.

Aandeel DIFM-banen neemt toe in Denemarken, Italië en Zweden

In Denemarken (+5%), Italië (+4%) en Zweden (+3%) is een groei van de DIFM-banen opgetreden. In de andere 5 Europese landen bleef het aandeel DIY vs. DIFM vrij stabiel.

Meest enthousiaste consumenten in Frankrijk, België en Polen 

Over het geheel genomen zijn de Franse, Belgische en Poolse consumenten de meest enthousiaste doe-het-zelvers, aangezien meer dan 70% van de home improvement klussen in deze landen door de consument zelf gedaan worden.

Conclusie

Het aandeel doe-het-zelf bij home improvement klussen is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de babyboomgeneratie nog steeds in staat is om zelf home improvement klussen uit te voeren. Daarnaast is het ook een feit dat jongere generaties vaak niet in staat zijn om een professional te financieren om de home improvement klus voor hen te doen. Een andere verklaring is dat er in sommige landen een tekort is aan professionals in de renovatiemarkt, wat resulteert in hogere prijzen. Dit leidt tot verschillende keuzes door consumenten in hun home improvement projecten, ze kiezen voor doe-het-zelf in plaats van DIFM. In Duitsland is de groei van doe-het-zelfbanen het grootst, in Denemarken is er sprake van de grootste groei van DIFM-banen. Op de lange termijn verwacht USP Marketing Consultancy echter dat het aandeel do-it-for-me (DIFM) banen zal groeien als gevolg van de vergrijzing in Europa.