Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Houtstructuur en prefab paneelconstructie zullen naar verwachting toenemen

Om de 2 jaar voert USP Marketing Consultancy het toekomstige materiaalgebruiksonderzoek uit in de Europese architectuurbarometer. In dit onderzoek onderzoeken we de verwachtingen van architecten met betrekking tot toekomstig materiaalgebruik en bouwtechnieken. We zijn klaar met de meest recente editie en ik wilde een aantal interessante resultaten met u delen.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de bouwsector in het algemeen, wordt voor Europa de komende jaren een groei van 2-3% voorspeld. In sommige individuele Europese landen, zoals Nederland, is dat bijna het dubbele. Men kan een toename van bouwtechnieken die een sneller bouwproces mogelijk maken wel kan verwachten met zo’n hoge vraag en beperkingen aan de productiekant (arbeidstekort, zowel kwalitatief als kwantitatief). Desgevraagd bevestigen de architecten dit grotendeels met hun verwachtingen ten aanzien van bouwtechnieken die in de toekomst meer gebruikt zullen worden. In alle landen wordt een verhoging verwacht voor de bouw van houtstructuur, hoewel de stijging in Spanje en Polen minimaal is. Prefab panel bouw zal naar verwachting ook toenemen in alle landen, met de hoogste stijging in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. 

Het beeld wordt meer gemengd wanneer er gekeken wordt naar metalen structuur en betonnen prefab systemen. Hoewel de algemene verwachting is dat het gebruik van deze structuur zal toenemen, verwachten architecten in sommige landen een daling. Dit is vooral het geval in België.

Bouwtechnieken die naar verwachting in de toekomst niet vaker worden gebruikt, zijn beton op de bouwplaats en betonblokenveloppen. Deze bouwtechnieken vereisen meer arbeid op de bouwplaats. Kijkend naar tekorten aan arbeidskrachten bij aannemers is het duidelijk dat architecten verwachten dat deze technieken minder zullen worden gebruikt. Dit past in de algemene tendens voor meer lichte zijbouw.

Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de volumes snel zullen afnemen. De markt als geheel neemt toe en ik verwacht dat het volume beton dat wordt toegepast de komende jaren niet drastisch zal afnemen (ik zou ook geen grote toename verwachten). Ik verwacht dat de volumes hout en metaal de komende jaren toenemen, evenals het aandeel van de bestrafte systemen. Uiteraard is dit zeer afhankelijk van het segment waar naar gekeken wordt (single vs multifamily woningen, kantoren, hotels, bouwen om te huren, etc.).

Hoewel architecten verwachten dat de prefab paneelbouw zal toenemen, zullen hele betonnen prefab-systemen (3D of modulaire prefab) naar verwachting niet drastisch toenemen (hoewel een stijging kan worden verwacht in Duitsland, Spanje, Nederland en Polen). Naar mijn mening is dit niet vreemd. Als het gaat om volledige prefab systemen, is het vervoer hiervan nog steeds een groot probleem, net als een beperkte ontwerpvrijheid (hoewel toenemende). Bovendien is het niet per se goedkoper, hoewel het sneller is. Tot slot hebben de regelgeving in sommige landen een dempend effect. Ik denk dat de grootste groei zal plaatsvinden in de panelized systeem of 2D prefab markt, die minder last heeft van deze barrières.

Zoals gezegd hebben we de architecten ook gevraagd naar hun verwachtingen over toekomstig materiaalgebruik. De  volgende  productgroepen zijn  gemeten:

  • Installatie en  klimaatbeheersing  
  • Gevelproducten
  • Badkamerproducten
  • Isolatieproducten
  • Afwerkingsmaterialen
  • Hellende dakproducten  
  • Platte dakproducten
  • Vloerproducten
  • Metalen

In mijn volgende post zal ik me meer richten op de trends in materiaalgebruik. Om echter wel al een sneak preview te geven, zien we duidelijk in het Verenigd Koninkrijk een sterke trend zichtbaar is naar meer natuurlijke isolatiematerialen en minerale wol. PUR/PIR en polystyreen schuimen zullen naar verwachting veel minder worden gebruikt. De effecten van de Grenfell toren brand zijn duidelijk zichtbaar. Dit zal echter duidelijk worden besproken in mijn volgende artikel.