Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

HVAC groothandels klaar voor totaal installatiebedrijven

De meeste Europese HVAC-groothandelaren verkopen ook al een lange tijd elektrische producten. De meeste HVAC installateurs in Nederland (80%) en Duitsland (73%) kopen hun materialen bij een groothandel die materialen verkoopt voor zowel HVAC- als elektrische installaties. Het aandeel HVAC-installateurs in Frankrijk en Polen dat hetzelfde doet, is veel kleiner, met respectievelijk 43% en 32%. Deze verschillen houden niet direct verband met de percentages van installateurs voor wie dit het meest interessant is. Dit zijn degenen die diensten aanbieden op beide gebieden en die alle HVAC- en elektrische installatiematerialen in één winkel kunnen kopen (one-stop-shopping). De verwachting is echter dat de groep installatiebedrijven die zowel HVAC- als elektrische klussen uitvoeren, zal blijven groeien. En de vraag naar (of: voordeel van) groothandels die materialen verkopen voor zowel HVAC als elektrische installaties, zal naar verwachting meegroeien. Dit zijn enkele van de bevindingen in het rapport European Mechanical Installation Monitor Q4 2017 met als thema 'Future role of the wholesale' (een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 1.200 HVAC installateurs en loodgieters telefonisch in zes Europese landen).

Vier op de vijf Nederlandse en driekwart van de Duitse HVAC-installateurs kopen hun materialen in bij een groothandel die ook producten voor elektrische installaties verkoopt. Met de sterke positie van Technische Unie in Nederland bij de HVAC installateurs en loodgieters is dit niet verwonderlijk aangezien elektrische producten al een lange tijd in de schappen bij Technische Unie liggen. Zij positioneren zich ook als leverancier van algemene installatiematerialen.  Hetzelfde kan gezegd worden van Duitsland, waar HVAC-groothandels zoals GC Gruppe al voor een lange tijd elektrische installatieproducten aanbieden. 

Ongeacht het feit dat elektrische installatieproducten te vinden zijn bij de groothandels waar de Duitse HVAC-installateurs en loodgieterswinkel zijn, blijven de twee groepen professionals (elektrisch en HVAC) strikt gescheiden in Duitsland. Daarnaast lijkt de situatie vrij stabiel, aangezien gemiddeld ongeveer 15% van de HVAC-installateurs aangeeft ook elektrische installatiewerkzaamheden uit te voeren. Samen met Polen is dit onder de betrokken 6 landen de laagste betrokkenheid bij elektrische activiteiten door HVAC installateurs.  De situatie in Nederland is heel anders – 41% van de HVAC-bedrijven bevestigt dat ze ook elektrische installatiediensten aanbieden, dit is het hoogste aandeel van de 6 landen.


Gemengd beeld in België en het Verenigd Koninkrijk

Het percentage HVAC installateurs en loodgieters in België en het Verenigd Koninkrijk dat koopt bij een groothandel waar altijd elektrische producten in het assortiment hebben gezeten is lager dan in Duitsland en Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is dit 60% en in België is dit 56%. Het aandeel HVAC-installateurs en loodgieters dat koopt bij een groothandel die onlangs begon met de verkoop van elektrische producten is respectievelijk 9% en 14%. Er is echter ook een kwart van de installateurs in België en het Verenigd Koninkrijk die kopen bij een groothandel waar geen elektrische producten worden verkocht.

De verkoop van elektrische producten bij de HVAC-groothandel is nog niet echt van start gegaan in Frankrijk en Polen

Het lijkt erop dat Franse en vooral Poolse groothandelaren meer gespecialiseerd zijn. Het deel installateurs dat koopt bij een groothandel waar geen elektrische producten worden verkocht, is het hoogst in Polen. Het lijkt er in Polen ook niet echt op dat er sprake is van grote veranderingen in de status quo. Dit komt deels door de traditionele splitsing tussen HVAC en elektrische installatie die in dit land al lang bestaat. Slechts 14% van de HVAC-installateurs in Polen geeft aan ook met elektrische installaties te werken. In dit opzicht lijken Polen en Duitsland sterk op elkaar, met als verschil dat de Duitse groothandelaar waarschijnlijk meer bereid zal zijn elektrische producten aan te bieden dan een Poolse groothandelaar.

Sommige Franse HVAC-groothandels zijn onlangs begonnen met de verkoop van elektrische producten, en vice versa. Elektrische groothandels beginnen steeds vaker HVAC-producten aan te bieden en zijn klaar om te voldoen aan de behoeften van de totale (allround?) installateur. Gemiddeld voert een kwart van de Franse HVAC-installateurs en loodgieters ook elektrische installatiewerkzaamheden uit.

Waarom is dit belangrijk?

Groothandels die elektrische producten verkopen hebben voordelen als totaal installatiebedrijven, omdat dit het voor installateurs handiger maakt om one-stop-shopping te doen. Kijkend naar het percentage HVAC-installateurs en loodgieters dat elektrische klussen uitvoert in Europa, zijn er duidelijk verschillen per land zichtbaar. In Nederland is het duidelijk dat al 4 op de 10 HVAC installateurs en loodgieters ook elektrotechnische klussen uitvoeren. In België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is dit 21% tot 25% en dit is het laagste in Duitsland (15%) en Polen (14%). Het percentage Europese HVAC-installateurs en loodgieters die elektrische klussen uitvoeren, is de afgelopen jaren toegenomen en zal naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen. De trend dat meer bedrijven allround installatiediensten aanbieden, is ook te zien bij de elektrische installateurs, zij het in mindere mate.

Conclusie

De meerderheid van de HVAC-groothandelaren verkoopt altijd zowel HVAC- als elektrische producten. Dit brede assortiment maakt one-stop-shopping mogelijk voor het groeiende aandeel HVAC installateurs die ook elektrische installatiediensten uitvoeren. Vooral de groothandels in Duitsland en Nederland lijken klaar te zijn voor de totale installatiebedrijven, omdat velen van hen al lange tijd elektrische producten verkopen. De groothandels in Polen lijken achter te blijven, maar aan een gemixt assortiment is in Polen op dit moment ook geen sterke behoefte. Met de nieuwe hybride oplossingen op de markt, slimme en verbonden producten beginnen de strikte lijnen tussen HVAC en elektrische installaties te vervagen. Daarnaast heeft de doelstellingen van de overheden om het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum te beperken en over te schakelen op all-electric, hier ook een grote invloed op. De vraag blijft of de groothandels ook klaar zijn om aan de nieuwe vraag uit de markt te voldoen, niet alleen met producten in de schappen, maar ook met kennis en advies.