Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Installatie Marketing Platform

USP Marketing Consultancy is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de bouw-, DHZ- en vastgoedbranche. In 2010 heeft USP het Installatie Marketing Platform (IMP) opgezet. Hierbinnen worden strategische marketingvraagstukken behandeld en kan een relatienetwerk worden opgebouwd om het eigen marketingbeleid specifiek te benchmarken en ervaringen te delen. Verschillende relaties van USP gaven aan behoefte te hebben aan periodiek overleg met andere marketingfunctionarissen, daar men in de eigen organisatie op het gebied van marketing vaak geen inhoudelijke gesprekspartner heeft. Het streven is om 20 toonaangevende partijen uit het Installatie segment (toelevering) structureel bij het Installatie Marketing Platform te betrekken.

De basis

Middels 6 bijeenkomsten per jaar (15.00-21.00 uur) wordt de gelegenheid gecreëerd achtergrondkennis te vergaren, praktijkkennis van anderen te vernemen, beleidsissues aan anderen voor te leggen en een relatie- netwerk op te bouwen. Enerzijds door training van experts over een bepaald thema aan te bieden en anderzijds door formeel en informeel overleg met collega’s uit de branche te stimuleren. Concreet zal een themadag er als volgt uit zien:

Training door thema expert (veelal universitair)

 • Bespreking resultaten van een specifiek thema onderzoek door USP
 • Presentatie van wijze waarop leden met dit thema omgaan
 • Groepsdiscussie onder leiding van USP
 • Diner en informeel contact

De bijeenkomsten worden gehouden bij de organisatie van deelnemers van het Installatie Marketing Platform. USP zorgt per thema voor een relevante expert spreker. Verder voert USP rond ieder thema specifiek onderzoek uit, dat alleen aan de leden van het Platform zal worden gerapporteerd. USP zorgt na afloop van iedere dag voor een reader waarin de presentaties en onderzoeksresultaten zijn opgenomen.

Deelnemers van het IMP treden op als gastheer voor de bijeenkomsten. USP zorgt per thema voor een of meerdere relevante expert sprekers. Wilt u zich aansluiten bij het IMP of eens vrijblijvend een sessie bijwonen? Neem dan contact op met Jan-Paul.

De thema’s van 2021

 • De rol & toegevoegde waarde van customer journey & segmentatie
 • Marketing automation & lead generatie
 • B2C marketing in de installatiewereld
 • Markt & Marketing Trends
 • BIM & digitale informatie
 • Online marketing & social media

Data 2021 

Donderdag 4 februari

Donderdag 1 april

donderdag 10 juni

Donderdag 9 september

donderdag 28 oktober

Donderdag 16 december 

Huidige leden

 • Aalberts
 • ACO
 • Attema
 • Assa Abloy
 • BOSCH
 • Flamco
 • Jaga
 • Grunfos
 • Jaarbeurs
 • Hanzestrohm
 • Legrand
 • Prysmian
 • Signify
 • Ubbink
 • Vakmedianet
 • Walraven