Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Installatiesector moet voortouw nemen in advisering eindgebruiker

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn van mening dat de installatiesector een belangrijke rol dient te vervullen in het gezonder maken van gebouwen. Daarbij speelt proactiviteit richting de eindgebruiker een belangrijke rol. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd in opdracht van Building Holland onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal het gezondheidsthema een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.Hoeveelheid installatietechniek en gebruikte bouwmaterialen belangrijke gezondheidspijlers

Driekwart van zowel de opdrachtnemende,- als opdrachtgevende partijen geeft aan niet precies te weten wat er wordt verstaan onder een gezond gebouw. De mate waarin een gebouw als gezond wordt beschouwd hangt af van een groot aantal factoren. Wanneer daarbij wordt gekeken naar de rol van installatietechniek, kan worden geconcludeerd dat ongeveer een kwart van zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers vindt dat minder installatietechniek bijdraagt aan het creëren van gezondere gebouwen. Goede advisering vanuit de installatiesector zou zeker voor deze groep een belangrijke toegevoegde waarde kunnen vormen. Daarnaast blijkt ook de mate waarin  gezonde materialen worden gebruikt in de ogen van ruim de helft een belangrijke rol te spelen in de gezondheidsperceptie van gebouwen.

Proactieve houding richting eindgebruiker een must

De mate waarin de eindgebruiker aandacht heeft voor gezondheid op de werkvloer (bron DGBC) wordt steeds groter. Ook bouwprofessionals onderkennen het belang van een gezond gebouw. In totaal geeft bijna driekwart (72%) aan dat een gezond gebouw ervoor kan zorgen dat het ziekteverzuim met (minimaal) 5% daalt. Centrale vraag is wie er binnen de bouwkolom verantwoordelijk is voor de gezondheid van gebouwen. Allereerst geeft een belangrijk deel (69%) van de bouwprofessionals aan dat ketensamenwerking een must is bij het realiseren van gezonde gebouwen. Binnen de keten is het vervolgens de installatiesector die het voortouw dient te nemen in de advisering richting de eindgebruiker.