Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Invulling diensten in een ?all inclusive? woonconcept

Aan welke diensten willen senioren geld uitgeven?

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg, komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Daarom worden er momenteel nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Maar welke diensten moeten er in zo’n woonconcept aangeboden worden? Waar heeft de toekomstige bewoner behoefte aan? Waar wil men geld aan uitgeven en waar bezuinigt men op? USP Marketing Consultancy deed in opdracht van Woonzorg Nederland onderzoek. In dit artikel leest u een samenvatting van de resultaten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een grote groep ouderen interesse heeft in een zelfstandige woning in een voormalig verzorgingshuis, zeker bij zorgbehoefte. Om te weten te komen van welke diensten zij dan gebruik zouden willen maken, zijn ruim 1000 senioren ondervraagd die tot de potentiële doelgroep1 zouden kunnen behoren van dit concept, verdeeld over twee groepen.

  • Alleenstaande 65-plussers met interesse in het woonconcept en een netto maandinkomen onder de € 22502
  • Bewoners van aanleunwoningen van Woonzorg Nederland

Daarnaast zijn zelfstandig wonende ouderen ondervraagd of zij interesse hebben om bepaalde diensten af te nemen bij een woon-zorgcomplex bij hun in de buurt.

Onderzoeksvraag

Stel u gaat wonen in een wooncomplex waar u de volgende diensten worden aangeboden:

  • Schoonmaakservice: er wordt wekelijks ongeveer 1 uur bij u schoongemaakt;
  • Wasservice: al uw was wordt gedaan door een wasserij;
  • Klussendienst: een onderhoudsabonnement voor klussen die u anders zelf zou moeten doen;
  • Alarmering met zorgopvolging;
  • Restaurant waar u elke avond een warme driegangen maaltijd kunt nuttigen.

Interesse, maar flexibiliteit gewenst

Van de groep alleenstaande 65-plussers heeft 11% wel interesse in het all inclusive woonconcept. 21% heeft alleen interesse als er op bepaalde diensten kan worden bespaard. De totale interesse komt dan op maar liefst 32%. De huidige bewoners van aanleunwoningen zijn nog positiever, 29% zegt wel interesse te hebben in het all-in woonconcept. Nog eens 23% heeft interesse bij lagere kosten/ minder diensten. Wat een totale interesse bij deze doelgroep betekent van 52%. Conclusie: er is een duidelijke interesse in het woonconcept, maar flexibiliteit is een voorwaarde. 

Welke diensten zijn belangrijk?

Potentiële bewoners van het woonconcept vinden alarmering de belangrijkste dienst. Ook wil men graag de schoonmaakservice en een onderhoudsabonnement in het dienstenpakket. Ondervraagden willen echter geheel of gedeeltelijk bezuinigen op de wasservice en op de warme maaltijd in het restaurant. Dit zijn beiden ook relatief dure diensten die men, zeker wanneer men nog redelijk vitaal is, ook zelf nog (gedeeltelijk) zou kunnen uitvoeren eventueel met hulp van familie/vrienden. Een restaurant of maaltijdservice in het complex wordt wel gewaardeerd, maar bij voorkeur afgewisseld met het zelf bereiden van de maaltijd (met verse ingrediënten). Dit houdt echter wel in dat de pantry/keuken van de woning hiervoor uitgerust dient te zijn.

Naast diensten worden ook georganiseerde activiteiten in een complex gewaardeerd. Een keer per week gezamenlijk koffie- of theedrinken is in veel gevallen al voldoende.

Uitdaging: omwonenden interesseren voor diensten en activiteiten

Om een restaurant in een complex goed te kunnen exploiteren is omzet van omwonenden nodig. Uit dit onderzoek blijkt echter dat een restaurant in een nabijgelegen woon-zorgcomplex weinig aantrekkingskracht heeft op omwonenden. Alleen uitzonderlijke kwaliteit van het eten zou doorslaggevend kunnen zijn.  Ook zeggen omwonenden niet snel gebruik te maken van andere voorzieningen in een woon-zorgcomplex. Onbekendheid speelt hierbij een rol.

Daarbij komt dat omwonenden vaak nog wat vitaler zijn en wellicht meer behoefte hebben aan activiteiten dan diensten. Activiteiten zijn dan voornamelijk bedoeld om anderen te ontmoeten, maar tegelijkertijd ook mensen langzaam  kennis te laten maken met het concept en eventuele interesse hiervoor te wekken.

Conclusie

Er is interesse in een all inclusive woonconcept, maar flexibiliteit van de afname van diensten is, gezien de kosten, een voorwaarde. Alarmering en opvolging, een onderhoudsabonnement en schoonmaakdiensten zijn de meest gewenste diensten. Op een wasservice en maaltijdservice wil men besparen. Dit laatste heeft echter implicaties voor het uitrustingsniveau van de woning in de zin van grootte en functionaliteit van de keuken en aanwezige aansluitingen. Zaken die niet altijd realiseerbaar zijn in bestaande verzorgingshuizen.

Omwonenden van een complex zijn nodig om bepaalde diensten, voorzieningen en activiteiten (rendabel) te kunnen aanbieden. Op dit moment is de interesse hiervoor bij deze groep nog klein. Er zal aandacht besteed moeten worden aan de verbetering van het imago van verzorgingstehuizen in het algemeen en aan de marketing van diensten en activiteiten.