Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Je biedt een ‘dak boven het hoofd’, welk imago heb je dan?

Wonen is een primaire levensbehoefte. Logisch dat iedereen een mening heeft over zijn/haar woningcorporatie. De positie van een woningcorporatie is lastig. Enerzijds dienen zij de huurder, anderzijds hebben zij te maken met overheden en regelgeving. Het speelveld verandert continu en dus is er reden om bij de eindgebruiker te meten wat het imago is van…

Wonen is een primaire levensbehoefte. Logisch dat iedereen een mening heeft over zijn/haar woningcorporatie. De positie van een woningcorporatie is lastig. Enerzijds dienen zij de huurder, anderzijds hebben zij te maken met overheden en regelgeving. Het speelveld verandert continu en dus is er reden om bij de eindgebruiker te meten wat het imago is van de woningcorporatie. Het imago van woningcorporaties is gemeten door te vragen naar de mate waarin huurders het eens waren met stellingen over de maatschappelijke betrokkenheid, servicegerichtheid, transparantie en innovatie van hun woningcorporatie. Tijdens de eerste meting van de Aedes Benchmark hebben ruim 3.500 huurders hun mening gegeven over het imago van hun corporatie. Onderstaand figuur laat de resultaten zien:

Grote groep neutraal

Om te beginnen is te zien dat er een vrij grote groep is, die neutraal heeft geantwoord. Zij weten niet goed te specificeren wat zij van hun corporatie vinden op de gestelde thema’s.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de mate van servicegerichtheid het meest tevreden stemt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het verbeteren van de serviceverlening één van de grootste KPI is van een woningcorporatie. Het is het primaire contact met de huurder. Bovendien biedt het verbeteren van processen de kans op kostenbesparingen.

Corporaties zijn over het algemeen relatief traditionele organisaties. Daarom is het te verklaren dat corporaties op het gebied van innovativiteit en transparantie het laagst scoren. Gelukkig hebben innovaties een steeds kortere terugverdientijd. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te investeren in innovaties die de woonbeleving en -waardering van de huurder kunnen verbeteren.

Opvallend is dat de maatschappelijke betrokkenheid maar in 53% van de gevallen positief wordt beoordeeld, terwijl dit toch een hoofdfundament is voor het bestaansrecht van de woningcorporatie. Het blijft lastig om binnen het gestelde kader (regelgeving etc.) maatschappelijke betrokkenheid een vaste plek te geven in de organisatie. USP Marketing Consultancy adviseert om dit onder te brengen in het MVO-beleid van een woningcorporatie.

Nu innovaties op het gebied van duurzaamheid goedkoper worden, kunnen corporaties ervoor kiezen actiever maatschappelijk betrokken te zijn. Hierin kan de samenwerking gezocht worden met bijvoorbeeld gemeentes en overige betrokken organisaties. Het bevordert de cohesie van burger, rijk en dienstverlener.

Bent u benieuwd hoe het is gesteld met het imago van uw woningcorporatie en waarmee u het kunt verbeteren, neem dan contact met mij op.

Remco Hoeffnagel
Project Manager
+31 (0)6 45 144 872
hoeffnagel@usp-mc.nl