Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Jonge huishoudens willen meer inzicht in energieverbruik

Rotterdam, 17 juni 2015

� Veel jonge Nederlandse huishoudens hebben behoefte aan meer inzicht in hun energieverbruik. Dit is gebleken uit de USP Energie Monitor, een maandelijks terugkerend onderzoek van USP Marketing Consultancy onder consumenten. Ouderen zijn duidelijk minder ge�nteresseerd in meer inzicht in hun verbruik.

Het speelt al geruime tijd in energieland; consumenten meer zicht geven op wat ze verbruiken en vooral hoe ze dat kunnen verminderen. En met de slimme meters die steeds meer geplaatst worden, kan dat vaak betrekkelijk eenvoudig. Er zijn al diverse initiatieven, zoals de Oxxio app, Toon en Anna-inzicht. De vraag is of de consumenten echt zitten te wachten op alle nieuwe gadgets en apps die ons voorzien van informatie.

Over de gehele linie is meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens, naar eigen zeggen, al voldoende op de hoogte van hun energiegebruik. Toch vinden drie van de tien huishoudens dat ze meer inzicht zouden willen hebben. De grootste groep hiervan is jonger dan 35 jaar. Onder jongeren is het aandeel dat meer behoefte heeft aan inzicht nagenoeg even groot als het aandeel dat vindt dat ze al voldoende inzicht hebben. Wellicht is deze groep ook beter op de hoogte van de mogelijkheden en meer geneigd om nieuwe technieken te omarmen dan de ouderen. Onder mensen van 55 jaar of ouder vindt 70% dat ze wel genoeg weten over hun verbruik, tegenover 15% die ge�nteresseerd is in meer informatie.

Vergeleken met de cijfers van de vier kwartalen van 2014 is er geen trend te zien naar meer interesse in inzicht. In alle kwartalen schommelt het aandeel ge�nteresseerden tussen de 31% en 34%. In Q1 2015 is het percentage dat meer inzicht gewenst zelfs het laagst van alle kwartalen. Ook is het aandeel mensen die �berhaupt niet ge�nteresseerd is in meer inzicht nu hoger dan in heel 2014. Of dit een ontwikkeling is die zich zal doorzetten is nog de vraag. Dat zal blijken uit de komende kwartalen van de USP Energie Monitor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Installatie & Energie en DHZ Mark de Graaf, Project Manager T: 010-2066900 E: degraaf@usp-mc.nl

Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn per maand in totaal 100 enqu�tes afgenomen onder Nederlandse huishoudens (consumenten van 18 jaar en ouder die zelfstandig wonen). De informatie hierboven is dus gebaseerd op 300 waarnemingen.

USP Energie MonitorDe energiemarkt is volop in beweging en in de komende jaren zullen grote veranderingen doorzetten. In veel van deze veranderingen speelt de houding en het gedrag van de consument een belangrijke rol. USP Marketing Consultancy biedt de sector met de USP Energie Monitor daarom maandelijks inzicht in die consument. De USP energiemonitor kunt u kosteloos downloaden via onze website.