Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ketensamenwerking noodzakelijk, maar er valt nog veel te verbeteren

Acht op de tien opdrachtgevers en opdrachtnemers heeft interesse in samenwerking met andere ketenpartners, omdat zij overtuigd zijn dat deze samenwerking een beter eindproduct oplevert dan de huidige werkwijze. Desalniettemin zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ook voldoende verbeterpunten aangaande zaken als het delen van informatie, risico- en winstverdeling en betrokkenheid. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in opdracht van Building Holland is uitgevoerd onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal ketensamenwerking een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.

Ketensamenwerking levert beter eindproduct op dan de huidige werkwijze

Aan alle opdrachtgevers en opdrachtnemers is de volgende stelling voorgelegd: “Ik heb interesse in de andere ketenpartners, omdat ik er van overtuigd ben dat integraal samenwerken een beter eindproduct geeft dan de huidige werkwijze”. Maar liefst vier op de vijf geeft aan het met deze stelling eens te zijn. Dit betekent dat bijna alle opdrachtnemers en opdrachtgevers inzien dat integraal samenwerken de toekomst heeft. In een vorig artikel zagen we duidelijke verschillen tussen de voorlopers op het gebied van samenwerking en de overige groepen. Aangaande deze stelling zijn alle groepen vrijwel unaniem in hun oordeel.

Hoewel ketensamenwerking de toekomst heeft, valt er nog veel te verbeteren

Ondanks het feit dat vrijwel alle opdrachtgevers en opdrachtnemers overtuigd zijn dat integraal samenwerken een beter eindproduct oplevert, geven ze ook aan dat de nodige zaken verbeterd moeten worden. Hier valt te denken aan: communicatie, betrokkenheid en het delen van zowel de risico’s als financiële meevallers.

Allereerst dient er bij aanvang van een project goed nagedacht te worden welke partijen allemaal betrokken zijn bij het bouwproces: van ontwerp tot uitvoering en van oplevering tot exploitatie. Alle mogelijke marktpartijen moeten worden betrokken, ook al komen ze pas later in het project om de hoek kijken (bijvoorbeeld schilders, tegelzetters of zelfs gebouwbeheerders en gebruikers). Ook dan dienen deze partijen op voorhand betrokken te worden, aangezien zij een waardevolle toevoeging voor binnen het project kunnen hebben. Aan het begin van het project moet tevens vastgesteld worden wie de leiding zal hebben in het bouwproces. Op dit moment zijn er nog te veel opdrachtgevers en –nemers die van mening zijn dat niet de meest geschikte partij de leiding heeft. Door middel van ketensamenwerking moeten de huidige (vaak traditionele) processen worden doorbroken en dat gaat met vallen en opstaan. Het is niet ondenkbaar dat er nieuwe rollen gaan ontstaan, zoals die bijvoorbeeld in de ons omringende landen gebruikelijk zijn: Duitsland (Bauherr) of België (bouwheer). Deze nieuwe rollen kunnen komen te liggen bij bestaande partijen (architect of aannemer) of bij nieuwe partijen (bouwheer of bouwcoördinator).

Verder zien we een discrepantie tussen wat opdrachtgevers en opdrachtnemers ervaren ten aanzien van de risicospreiding tussen beide partijen. Hoewel beide partijen het in grote lijnen eens zijn dat de risico’s niet eerlijk verdeeld zijn, zien we bij de opdrachtnemers (51%) een veel groter verschil dan bij de opdrachtgevers (24%) tussen de voorstanders van deze stelling. Blijkbaar zijn opdrachtgevers vaker van mening dat deze risico’s wel eerlijk verdeeld zijn. Tenslotte geven zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in grote getale aan dat financiële meevallers niet goed verdeeld worden over alle betrokken partijen.

We kunnen op basis van bovenstaande concluderen dat voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen alle partijen. Dit betekent dat er ten opzichte van een traditionele samenwerking meer tijd in een project gaat zitten aan de voorkant, maar dat dit het eindresultaat en daarmee de baten ten goede komt. Naarmate alle partijen meer ervaring opdoen met samenwerking en vaste samenwerkingsverbanden aangaan, zullen toekomstige projecten soepeler verlopen.