Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Keukens vaak binnen twee maanden geplaatst

Het plaatsen van de gekochte keuken gebeurt in de helft van de gevallen binnen twee maanden na de aankoop. Twee jaar geleden was dit nog in ongeveer een derde van de keukenaankopen het geval. Er lijkt dus een daling in de tijd tussen aankoop en plaatsing te zijn. Belangrijke redenen hiervoor lijken de toename van het aantal websites dat keukens verkoopt en gewenning van de consument aan “buy today, deliver tomorrow” te zijn. Dit blijkt uit de Keuken Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks ruim 30.000 Nederlandse consumenten worden ondervraagd.

Plaatsing van keuken binnen 2 maanden na de aankoop

In het afgelopen jaar vond de plaatsing van een keuken in de helft van de gevallen binnen twee maanden na de keukenaankoop plaats. Dit is een stijging van gemiddeld 17%-punt ten opzichte van 2016 (zie figuur 1). Dit zorgt er ook voor dat consumenten in 2016 gemiddeld ongeveer 15 weken moeten wachten voordat de keuken is geplaatst, wat ongeveer een week langer is dan in 2018. De tijd tussen aankoop en plaatsing lijkt dus steeds korter te worden.

Retailers beter in staat om in te spelen op de wensen van de klant

De verkorting van de duur tussen aankoop en plaatsing wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal webshops dat complete keukens aanbiedt en de hieraan gerelateerde stijging van het aandeel online verkochte keukens. Bekend is dat prijs en levertijd ‘licenses to operate’ zijn voor een webshop om succesvol te zijn, wat ervoor zorgt dat de gemiddelde levertijd van een keuken dus korter wordt. Een andere reden voor de afname van de tijd tussen aankoop en plaatsing is dat consumenten gewend zijn geraakt aan “Buy today, deliver tomorrow”. Dit is de nieuwe standaard aan het worden en veel (online) retailers van FMCG bieden zelfs al “same day delivery” aan om voor te blijven op de concurrentie. Natuurlijk begrijpt de consument wel dat een complete keuken niet binnen een dag geleverd kan worden, maar wachten op de keuken blijft altijd vervelend. Dit lijken de retailers zich ook te hebben gerealiseerd en lijken dus in staat om de keuken steeds sneller te kunnen plaatsen. Ikea, Superkeukens en I-kook lopen hierin voorop en hebben hun levertijd verkort tot ongeveer vijf weken.

Toekomstige problemen voor de keukensector

De gewenning van de consument aan relatief korte levertijden kan voor potentiële problemen zorgen voor de keukenretailers. Hoe korter de levertijd, des te sneller moeten de fabrikanten van de keukenonderdelen hun producten opleveren of de retailer moet meer onderdelen op voorraad hebben. Door verschillende producten sneller op te moeten leveren bestaat de mogelijkheid dat de kwaliteit hieronder zal lijden. Ook meer op voorraad moeten hebben zal niet altijd gaan, omdat de ruimte in de magazijnen natuurlijk beperkt is. Een ander probleem is de plaatsing van de keuken. Ongeveer 80% van de keukens wordt door professionals geplaatst en door het arbeidstekort zijn er steeds minder aannemers/ installateurs die de keuken kunnen plaatsen. De keukenretailer moet in een relatief kort tijdsbestek de benodigde mankracht verzamelen om de keuken vakkundig te laten plaatsen. Zij hebben zich echter in de crisis veelal ontdaan van keukeninstallateurs in vaste dienst en laten de keukens nu plaatsen door ZZP’ers. Als de trend van kortere tijd tussen aankoop en plaatsing doorzet, zou dit kunnen zorgen voor hogere plaatsingskosten en dus een hogere prijs voor de keuken. De vraag is echter of de consument bereid is om hiervoor op te draaien?

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keuken apparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die vooraf ging aan het kopen van een keuken of onderdelen.

Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse  keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.