Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Koopwoningen drijvende kracht keukenmarkt

In de periode juli 2016 – juni 2017 zijn er ruim 358.000 keukens geplaatst in Nederland, een stijging van meer dan 4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De verwachting is dat dit aantal verder zal toenemen in de komende periode. De stijging is vooral afkomstig door het hoge aantal keukenrenovaties in koopwoningen, want het aantal geplaatste keukens in huurwoningen is juist afgenomen. Dit blijkt uit de Keuken Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks ruim 30.000 Nederlandse consumenten worden ondervraagd.

Meer keukenverbouwingen dan in juli 2015 – juni 2016

In de periode van juli 2016 – juni 2017 maanden zijn er meer dan 358.000 keukens geplaatst, ruim 4% meer dan de ruim 347.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Een belangrijke factor hierin is het grotere aantal verkochte woningen, wat met ongeveer 10% (bron: NVM) is toegenomen. Ook de gemiddelde keukenprijs is aan het stijgen. Zo was deze vorig jaar ongeveer €9.200 en is de prijs dit jaar opgelopen tot ongeveer €9.700. Er worden dus meer keukens geplaatst tegen een gemiddeld hogere prijs, wat zorgt voor een omzetstijging van 9%.

Omzet keukenbranche stijgt


Het consumentenvertrouwen, de koopbereidheid en het economisch klimaat vertonen al 12 maanden een stijgende lijn. De consument lijkt dus bereid te investeren in de woning en in keukens. Dit is ook terug te zien in een stijging in de  omzet van de keukenbranche (bron: CBS). Neem als voorbeeld de keukenspeciaalzaken, het belangrijkste aankoopkanaal voor de consument. Sinds 2013 neemt de omzet hier met een hoog tempo toe, met een piek in 2015 van 14,6% extra omzet.

Het gaat dus goed met de keukenbranche. Maar wat is de drijfveer voor deze opleving/groei?

Koopwoningen drijfveer voor de keukenmarkt

Sinds het derde kwartaal van 2016 profiteert de branche van de opbloeiende woningmarkt. Niet de gehele woningmarkt is verantwoordelijk voor de stijging van de omzet en aantal plaatsingen. De toename is namelijk afkomstig uit de stijging in het aantal keukenplaatsingen in koopwoningen. In het huursegment is juist een kleine terugval te zien. Dit wordt veroorzaakt door de lage hypotheekrentestand, waardoor koopwoningen aantrekkelijker zijn geworden. Zo lijken ook de corporaties en beleggers meer te investeren in de koopwoningen die zij in portefeuille hebben. Ook is momenteel 20% van de woningen opgekocht door verhuurders, en zijn deze minder bereid om in een nieuwe keuken te investeren.

Niet alleen de bestaande koopwoningen zijn goed voor de keukenmarkt. Ook de nieuwbouw is hier zeer belangrijk. Elke nieuwbouwwoning levert namelijk door verhuizingen meer verkochte keukens per woning op. En laten er nu juist veel initiatieven zijn om de nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk doorgang te geven om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De verwachting voor de komende periode is dus zeer gunstig.