Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kunnen corporaties verduurzamingsambities waarmaken of zelfs versnellen?

In februari is door een groot aantal partijen de Actie Agenda Wonen gepresenteerd met daarin dé belangrijkste thema’s voor de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. Corporaties opereren binnen al deze thema’s. USP heeft daarom onderzoek uitgevoerd onder corporaties naar hun belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook naar de verschillen in inzichten.

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema: 

In dit artikel staat centraal het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Kwart corporaties kan niet voldoende investeren in zowel nieuwbouw als verduurzaming
Er ligt een grote druk op de investeringen van corporaties. Zowel op het gebied van nieuwbouw als betaalbaarheid als leefbaarheid als het verduurzamen van woningen wordt veel verwacht. Binnen de beperkingen van de hoge bouwkosten en extra lasten zoals de verhuurdersheffing is het lastig om alle ambities waar te maken.

Een kwart van de corporaties zegt dan ook het komend jaar niet voldoende te kunnen investeren in én nieuwbouw én verduurzaming van het bezit. Vooral middelgrote corporaties zeggen dit niet voor elkaar te krijgen. Toch zegt dus ook een groot deel dit wél waar te kunnen maken. De vraag is of deze corporaties inderdaad voldoende middelen hebben om én én te doen of dat er wellicht iets schort aan het ambitieniveau op de verschillende onderdelen.

Feit is dat er voor verduurzaming grote opgaven liggen en dat duidelijkheid over rendement versus investeringen vaak nog ontbreekt of onvoldoende is. Het is voor veel corporaties nog moeilijk om de business case rondom verduurzaming kloppend te krijgen. Toch zijn er ook (steeds meer) goede voorbeelden waar het wel lukt.

Samenwerkingsverbanden zorgen voor delen van ervaringen en kosten
Er zijn de afgelopen jaren al diverse corporaties die elkaar hebben gevonden in een samenwerkingsverband voor inkoop en misschien nog wel belangrijker het delen van ervaringen bij verduurzaming. Denk hierbij aan de Brabantse Duurzaamheidsalliantie. In een samenwerkingsverband lopen corporaties minder risico, kan er gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen bij inkoop, maar is er ook meer ruimte voor innovatie en het uitvoeren van pilots. Zeer belangrijk in de snel ontwikkelende wereld van verduurzaming.  

Van draagvlak naar intrinsieke motivatie van bewoners
Echt succesvolle verduurzamingsprojecten worden gedragen door de bewoners. Waar het nu nog vaak draait om de juridische 70% voor draagvlak onder bewoners zou het veel meer moeten gaan om het creëren van intrinsieke motivatie en enthousiasme van huurders om achter deze verduurzamingsmaatregelen te staan. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het onderhoud en na afloop. Het slagen van verduurzaming wordt bepaald door zowel technische oplossingen meer even zo zeer door gedrag en houding van de bewoner. Goed inzicht in ook deze ‘zachte’ kant van verduurzaming is dan ook essentieel voor het slagen van de grote verduurzamingsopgave van corporaties.

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.