Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Leren door te luisteren deel 1: 'Welke eigenschappen dient de vastgoedprofessional in 2025 te bezitten'

De wereld verandert snel. Opkomende innovaties maken het mogelijk om effectiever, laagdrempeliger en goedkoper verbanden te leggen binnen informatiesystemen. Er wordt gesproken over de intrede van circulaire economieën en blockchain ecosystemen. Echter blijft de beslissende en verbindende factor altijd de mens, ook wel de klant. Om voor de vastgoedexploitatiesector inzicht te geven in de succesfactoren van morgen hebben USP Marketing Consultancy en de NeVaP haar krachten gebundeld. Als onderdeel van deze samenwerking onderzoeken wij op 4 thema’s de toekomstverwachting van de NeVaP-leden. In dit artikel wordt het eerste thema ‘talent ontwikkeling’ behandeld.

Transformatie

Dat de vastgoedprofessional richting 2025 gaat transformeren ligt in de lijn der verwachting. Echter hoe ziet de vastgoedprofessional er volgens de NeVaP-leden in 2025 uit? De resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek en de uitkomsten van het NeVaP Innovatie Debat op 30 mei jl. schetsen het volgende beeld:

 

De vastgoedprofessional heeft in 2025 toegang tot veel informatie. Deze wordt beschikbaar door de technologische ontwikkelingen zoals the Internet of Things en door digitale intelligentie vertaald tot smart data.

Door de geautomatiseerde vertaling van de informatie vervaagt de grens tussen Asset Management en Property Management. Vooral adviseurs en vastgoedmanagers omarmen deze ontwikkeling.

Ook de cohesie tussen Vastgoedexploitatie en Facility Management zal toenemen. Verklaarbaar door de groei in technologische en sociale innovatie. In hoeverre dit bij corporaties (50% ‘niet mee eens/niet mee oneens’) toegelaten wordt, zal tegen die tijd duidelijker zijn. 

 

De vastgoedmarkt zal een internationaler karakter krijgen. Wel zal per sector de mate hiervan verschillen. Beleggers en vastgoedmanagers, met de meeste ‘(zeer) mee eens’, zullen zich waarschijnlijk als eerste internationaal organiseren. 

De NeVaP-leden denken dat er uit andere sectoren organisaties zullen toetreden tot de vastgoedmarkt. De bedrijfsculturen van de toetreders zullen invloed uit oefenen op de traditionele cultuur van de vastgoedmarkt. Misschien zijn zij zelfs de echte aanjagers van de transformatie richting 2025.

Ontwikkeling

In het onderzoek is ook meegenomen hoe de NeVaP-leden zich voorbereiden op de ontwikkelingen richting 2025. De NeVaP-leden vinden permanente educatie over de gehele sector erg belangrijk (96% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de NeVaP-leden het vaakst hun kennis vergaren door middel van vakliteratuur (91%) en seminars (86%). Totaal besteedt 63% van de Nevap-leden tot 2 dagdelen per maand aan persoonlijke ontwikkeling. Slechts 20% besteedt er 3 of 4 dagdelen aan.

De NeVaP-leden vinden de primaire rol van branche- en beroepsorganisaties vooral het faciliteren van kennis en netwerk naast het accorderen (42% geeft aan graag punten te krijgen voor hun deelname aan events, cursussen en opleidingen).

Komende jaren

Van de NeVaP-leden verwacht 80% in 2025 nog actief te zijn in de vastgoedsector. Opvallend is dat de  vastgoedmanagers als beroepsgroep het meeste ‘(zeer) mee eens’ zijn met de stellingen die wij hebben voorgelegd. Daarnaast besteden zij het meeste tijd aan educatie. Het lijkt erop dat zij zich actief bezighouden met de verandering van de markt. USP ziet de vastgoedmanagers als leading innovators die de markt transformeren richting 2025.