Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Logistiek in de bouw: bezorgen of afhalen?

Bij een toenemende bouweconomie, nemen ook de goederenstromen navenant toe. Maar hoe is het gesteld met de logistiek in de bouw: haalt men het zelf af of laat men het bezorgen? En in hoeverre verlopen de bezorgingen foutloos? Lees in dit artikel de belangrijkste resultaten uit dit korte onderzoek. Klusbedrijven en bedrijven in de afbouw...

Klusbedrijven en bedrijven in de afbouw verkiezen zelf ophalen van materialen boven laten bezorgen

Klussers en afbouwers (respectievelijk 57% en 51%) halen ten opzichte van andere partijen in de Nederlandse bouw- en installatiesector hun materialen relatief vaker zelf op. Logischerwijs kiezen zij regelmatig voor het zelf ophalen van materialen, aangezien dit meestal eenmanszaken of kleine bedrijven zijn die op weg naar hun klus van die dag langs rijden om de materialen op te pikken. Voor de andere partijen (aannemers B&U / GWW, installateurs en handel) geldt dat minimaal zes op de tien het bezorgen van materialen verkiest boven het zelf ophalen van materialen. In drie van de vier gevallen (76%) worden materialen bij bezorging afgeleverd door handelaren. Bij de aannemers GWW is een verdubbeling te zien van het percentage dat materialen door fabrikanten laat bezorgen in tegenstelling tot andere partijen in de sector (34% tegenover 15%). Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat deze partijen grotere (infrastructurele-) projecten draaien. Partijen in de bouw maken vaker gebruik van bezorgmogelijkheden van fabrikanten als het gaat om grote projecten. Over het algemeen kan gezegd worden dat meer dan een kwart van de materialen bezorgd moet worden voordat men laat bezorgen door een fabrikant. Het gaat dan vaak om grotere projecten waarbij volle vrachtwagens in één keer naar de bouwlocatie rijden.

Bezorgingen door handel relatief vaker foutloos

In drie op de tien gevallen komt het bij de bezorging voor dat er verkeerde materialen worden geleverd. Nog eens in een kwart van de gevallen geldt dat goederen te vroeg of te laat worden geleverd (27%). Uit het onderzoek blijkt ook dat met name handelaren regelmatig een verkeerde hoeveelheid van het materiaal bezorgen (33%). Bezorgingen door de handel worden relatief vaker foutloos gedaan dan wanneer materialen door een fabrikant worden bezorgd (respectievelijk 80% en 67%). Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het aantal fouten wel zal toenemen naarmate er meer bezorgd moet worden door handelaren. In de gehele sector ervaren met name bedrijven in de afbouw dat bezorgingen door de handel in de meeste gevallen foutloos verlopen (64% geeft aan dat meer dan 95% van de bezorgingen foutloos verlopen). De meeste fouten door fabrikanten vinden met name plaats bij het bezorgen van materialen aan klusbedrijven, installateurs en bedrijven in de afbouw.