Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Maak verduurzamen persoonlijk! Iedereen wil in een gezonde stad wonen

Er moet nog een hoop gebeuren in het verduurzamen, energiezuiniger en klimaatadaptief maken van onze leefomgeving weet ik als professional. Maar hoe zorg je er voor dat inwoners zelf in beweging komen? Dat vraagt om een marketing aanpak die rekening houd met het kennisniveau, de belangen en motivaties van mensen en die motivaties zijn niet voor iedereen hetzelfde. Uit recent onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat verschillende generaties hier anders tegenaan kijken.

Wanneer ik naar mijn eigen leven kijk dan merk ik dat wij het thuis regelmatig hebben over de manier waarop wij ons eigen huis een stap energiezuiniger kunnen krijgen. We scheiden ons afval, eten twee keer in de week vegetarisch en proberen in de stad zoveel mogelijk te fietsen. We hebben ons aangesloten bij een initiatief om ons straatje groener te maken zodat wij er met het gezin prettig kunnen verblijven. Dit heeft als bijkomend voordeel dat bij hevige regenval het water langer wordt vastgehouden en het riool ontlast wordt. De gemeente en het waterschap stimuleren deze vergroeningsactie en hebben een regeling die een bijdrage in de kosten kan betekenen. Dus we doen ook iets aan klimaatadaptatie. Of het genoeg is weet ik niet maar mensen uit mijn omgeving en generatie maken zich er in ieder geval druk om.

Generatiekloof?

Zoals al eerder gezegd, er blijken tussen de generaties nogal wat verschillen te zijn in hun houding ten opzichte van een duurzame woonomgeving en woning. Dit betekent dat de aanpak van in bewustwording en aanzetten tot actie ook zal moeten verschillen. Geen generieke aanpak, maar juist die zaken eruit pakken die voor deze bewuste groep doorslaggevend zijn om te investeren in maatregelen om te komen tot een duurzame woonomgeving en woning.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

Millenials

: Wonen in huur- of koopwoning, maar dit is in veel gevallen de eerste woning of (voor hun eigen gevoel) een tussenstap naar een andere woning. Startend qua carriere en soms nog schulden aflossend. Duurzaam wonen is ondergeschikt aan technologisch voorop lopen. Slechts 61% zegt waarde te hechten aan een duurzame woning. Men heeft zelf het idee onvoldoende kennis te hebben over de mogelijkheden (20%). Kan met innovaties op de ‘ fear of missing out’ worden ingespeeld om deze generatie te bewegen ook te investeren in de woning?

Generatie X

: Meer gesettled in en gebonden aan de woning en woonomgeving. Meest kansrijke generatie voor investeren in duurzaamheid in de woonomgeving. Hoe geven we deze groep extra handvatten om ook op het gebied van duurzaam wonen een verbindende factor te worden tussen generaties en een voorbeeldfunctie te vervullen?

Babyboomers

: Meest bewust van belang van duurzame woonomgeving, 77% zegt dat investeren in verduurzaming zorgt voor een betere toekomst voor henzelf en hun naasten. Echter deze groep lijkt niet erg daadkrachtig. Investeringen worden niet snel gedaan en er is grote onbekendheid en angst voor technologische ontwikkelingen. Op welke manier krijgen we deze groep in beweging om maatregelen te nemen voor generaties na hun?  

Gezonde gebouwen

Moeten we het wellicht over een hele andere boeg gooien en focussen op lagere woonlasten en technologische voorsprong en daarmee duurzaamheid ongemerkt meenemen? Of moeten we het verkopen als onderdeel van de aandacht voor gezondheid. Deze ontwikkeling is in ieder geval al gaanden. Op de Provada dit jaar werden er veel gezonde gebouwen, gebieden en steden gepresenteerd. Belangrijkste conclusie is in ieder geval dat inzicht in je doelgroep noodzakelijk is om de slagingskans van duurzame, energiezuinige en dus ook gezonde projecten te vergroten. Benieuwd naar het volledige rapport van de Urban Insight Monitor? Klik hier.