Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Meer dan de helft Nederlanders maakt zich zorgen over oude dag

Bij jongeren met name zorgen om financiële gevolgen ouder worden

Al eerder bleek dat er zowel bij senioren als bij hun kinderen grote onbekendheid is op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de veranderingen die hierin hebben plaatsgevonden (

Klik hier voor het bijbehorende artikel). Maar in hoeverre maken Nederlanders zich zorgen over de toekomst en op welk gebied liggen deze zorgen vooral? USP ondervroeg ruim 500 Nederlanders over hun oude dag.

Zorgen om oude dag onder alle leeftijdsgroepen

Van de Nederlanders zegt 55% zich wel eens zorgen te maken over hun oude dag; een behoorlijk percentage. En zoals blijkt uit het onderzoek, geldt dit niet alleen voor senioren. De percentages liggen bij alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk. Van de Nederlanders onder de 35 jaar zegt 51% zich wel eens zorgen te maken over hun ‘oude dag’. Boven de 75 jaar loopt dit op naar 62%.

Zorgen over financiën bij jongeren en gezondheid bij ouderen

Opvallend om te zien is dat naarmate de leeftijd stijgt de zorgen veranderen. Maken jongeren zich nog met name zorgen over de financiële consequenties bij ouder worden (45% zegt zich zorgen te maken over financiën, 23% over gezondheid), verschuift dit naarmate men ouder wordt naar zorgen om de gezondheid  (11% financiën, 51% gezondheid). Ongeveer 15% (ongeacht leeftijd) zegt zich verder nog zorgen te maken over de sociale gevolgen bijvoorbeeld eenzaamheid en het wegvallen van vrienden of familie.

Wie neemt de zorgen weg

?

Een zekere zorg over het onbekende in de toekomst zal er altijd blijven. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Wel kan men natuurlijk proberen optimaal voorbereid te zijn. Dit geldt niet alleen financieel (bijvoorbeeld in de vorm van opbouwen van pensioen), maar ook op het gebied van wonen en zorg. Bewustwording is stap één. Vervolgens komt het daadwerkelijke voorbereiden. Dit kan alleen met adequate informatievoorziening op maat. Maar welke partij neemt hierin het voortouw? Of moet er een gezamenlijk actieplan of campagne opgezet worden?