Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Meerderheid van Europese architecten verwachten een omzetdaling in 2020

Rotterdam, 23 maart, 2020 – De economie staat momenteel onder druk door het coronavirus dat zich over heel Europa verspreidt. Dit zal ongetwijfeld ook de bouwsector in de Europese landen raken. In de afgelopen kwartalen is er in de acht grootste Europese markten een afvlakking van de groei cijfers te zien op basis van de data verzameld in de European Architectural Barometer. We bevinden ons momenteel in de beginnende fase van het coronavirus in Europa, en in veel landen lijken bouwprojecten vooralsnog door te gaan. Het is belangrijk om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden om de uitdagingen voor de bouwsector te kunnen overzien.

Groot deel van de architecten verwachten een dalende omzet in de komende 12 maanden

Ongeveer de helft van alle architectenbureaus in Europa verwachten dat het COVID-19 virus een negatieve impact op hun omzet zal hebben in het komende jaar. Met name bureaus in Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien deze ontwikkeling vrij somber in. Maar ook in andere landen is de impact van het COVID-9 virus groot en verwacht een groot deel van de architectenbureaus een omzet verlies of in het beste geval een neutraal scenario waarbij zij dit jaar nog een stabiele ontwikkeling verwachten.

Het weekend van 13 maart lijkt een kantelmoment in de verwachtingen van architecten

Ons vorige bericht over de impact van het COVID-19 virus op de bouwsector was gebaseerd op interviews met architecten die waren afgenomen tot en met vrijdag 13 maart 2020. Ook toen bleek al dat architecten met name in Italië erg bezorgd waren over hun omzetontwikkeling voor  het komende jaar. Dat is niet verwonderlijk omdat de gevolgen van het virus en de genomen maatregelen in dit land sneller zichtbaar werden dan elders in Europa. Het weekend van 13 maart lijkt voor de overige landen dan ook een kantelpunt te zijn in de verwachtingen van architectenbureaus. Dit was het weekend waarin vele regeringsleiders, waaronder Mark Rutte, hun bevolking toespraken en genomen maatregelen van kracht werden.

In eigenlijk alle landen wordt een substantiële omzetdaling verwacht in de komende 12 maanden

Het geschatte omzetverlies voor alle architectenbureaus samen is ook sterk gestegen sinds het weekend van 13 maart. De algemene tendens in de bouwsector is negatiever geworden en toont een beeld dat enigszins zorgwekkend is. Het gemiddeld geschatte omzetverlies bedraagt in alle landen zo’n 25% tot 50% van de huidige omzet van architectenbureaus.

De huidige projecten worden nog niet gecanceld, maar de eerste vertragingen worden zichtbaar

Tot 13 maart leek het er op dat de meeste bouwprojecten doorgang konden vinden, tot 13 maart zagen we geen substantiële stijging van architecten die te kampen hebben met gecancelde of uitgestelde projecten. En gelukkig wordt er nog steeds veel gewerkt in de sector, maar we zien wel een duidelijke stijging nu in het aandeel architecten dat te maken heeft met projecten die uitgesteld worden en op de lange baan worden geschoven. Tot afstel lijkt dit vooralsnog niet te leiden.